وزیر مبارزه با مواد مخدر، غرب از جمله امریکا را عامل اصلی گسترش تولید مواد مخدر در کشور دانست.
خانم سلامت عظیمی امروز در جمع مردم کابل گفت: مواد مخدر علاوه بر گسترش اعتیاد در میان جوانان افغان از آن می توان بعنوان سونامی نامید.
وی افزود: ناامنی های افغانستان باعث گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور می شود و وزارتخانه مبارزه با مواد مخدر نیز نیروی کافی برای مبارزه با این پدیده به اندازه کافی ندارد.
پیش از این نیز معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر هشدار داده بود اگر دولت کابل تدابیر پیشگیرانه ای اتخاذ نکند، شمار معتادان به مواد مخدر در سال آینده به پنج میلیون نفر می رسد.
هم اکنون شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان سه و نیم میلیون نفر است.
رادیو دری نوشت: براساس آمار سازمان ملل، میزان تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته با 43 درصد افزایش به چهار هزار و هشتصد تن افزایش یافته است.