به گفته‌ والی هرات، یک مرد انتحاری بر مسجد جوادیه در شهر هرات حمله کرد و شماری از نمازگزاران را به گلوله بست.

تصویر بندانگشتی

شام امروز یک مرد انتحاری بر نمازگزاران در مسجد جوادیه واقع در شهر هرات حمله کرد و سپس مواد منفجرهاش را منفجر ساخت. 

محمد آصف رحیمی والی بلخ در یک خبرنامه گفت که در این حمله ۲۹ تن جان باختند و ۶۴ تن دیگر زخمی شده اند.

محمد رفیق شیرزی، رییس شفاخانه هرات به طلوع نیوز گفت تا هنوز بیست جسد و سی زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است.

مقام‌های محلی هرات تأیید کردند که این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است.

به گفته مقام‌ها، مرد انتحاری نخست در بیرون از مسجد دست به گلوله باری زد و سپس مواد منفجره همراه‌اش را در میان نمازگزاران منفجر کرد.

در همین حال شاهدان عینی می‌گویند که شماری از زخمی‌های این حمله به شفاخانه‌های خصوصی نیز انتقال داده شده اند.

Advertisements