تیوره بمانند قندوز و دیگر مناطق پیشکش حکومت برای غارت و ویرانی است تا مردم در کشتار بی رحمانه طالبان، وسیله رسیدن ارگ به کمک های بیشتر و نابودی مناطق تحت حاکمیت مقام های مخالف شود

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان ، نظام جدید افغانستان از ابتدا با نقص های بسیار در کنفرانس بن پایه گذاری شد و طولی نکشید که یکی پس از دیگری ضربه مهلکی به امنیت وارد کرد و فساد را چنان گسترده که گروه های مافیایی در پس پرده هرآنچه در سطح کلان حکومت رخ می دهد را تحت کنترل قرار دادند.

تامین امنیت که ابتدایی ترین خواست مردم و وعده جامعه جهانی و حکومت تازه پا گرفته افغانستان بود نه تنها برآورده نشد بلکه پس از نزدیک به یک و نیم دهه، شمال کشور که حتی در زمان حاکمیت طالبان به جبهه مقاومت معروف بود در آتش ناامنی تروریستان می سوزد.

حکومت کرزی و غنی عملا در مبارزه با طالبان به دنبال رسیدن به منافع تباری هستند و با بازی های سیاسی و فرافکنی سعی دارند با ناامنی های مدام هم از منابع کمک های مالی کشورهای خارجی سود ببرند و هم به خواست های قومیتی برسند.

نیروهای طالب هیچ گاه دشمن برای حکومت نبوده و نیست بلکه زمینه ای را ایجاد می کنند تا از طریق تروریسم به اهداف شومی دست یابند که سبب بروز جنگ در افغانستان شده و چهل سال ناامنی و کشتار را بر مردم تحمیل کرده است.

مناطقی که سال ها در امنیت به سر می برند و میدان جنگ تنها در جنوب خلاصه می شد اکنون تغییرات گسترده ای یافت، ولایت های شمالی بخصوص قندوز همواره در تهدید سقوط و غارت طالبان می باشد و قندهار همواره ناامن تبدیل به ولایت باثبات شده است.

در کنار تمامی ضعف مدیریت جنگی در حکومت، مناطق مختلف یکی پس از دیگری و در کمترین درگیری تحویل نیروهای طالب می شود تا پس از ویرانی زیرساخت ها و غارت امکانات دولتی در کنار تجهیزات نظامی و زمانی که باشنده ای برای کشتار و ساختمانی برای سوزاندن باقی نماند، نیروهای امنتیی طی عملیاتی منطقه را پس گرفته و تبلیغات رسانه ای آغاز شود.

نیروهای نظامی توانایی حفظ امنیت ولسوالی تیروه را به مانند ولسوالی کوهستانِ فاریاب قبل از به خاک و خون کشاندن و غارت داشتند اما به مانند ولایت قندوز و دیگر مناطق شمال به یکی دیگر از فجایع طالبان بدل شد و حال که هزاران هزار تن آواره و خانه ها ویران شده است مورد لطف حکومت قرار گرفته و از طالبان پس گرفته می شود؟

آنچه در تیوره رخ دارد تکرار فاجعه قندوز بود که با وجود چنین دولتمردان معامله گر و رهبران بی صلاحیت امنتیی بازهم تکرار خواهد شد زیرا همانگونه که ولسوالی و روستاها پیشکش طالبان می شود تا براساس معامله های صورت گرفته هر دو طرف به منافع خود برسند باید مردم نیز قربانی شوند.

اشرف غنی به مانند کرزی هیچ گاه طالب را دشمن خطاب نکرد و بر همین اساس سربازان روزها و ماه ها در انتظار دستور حمله به سر می برند و در چنین فرصتی، طالبان بدون کوچکترین مقاومت به مهمات نظامی دست یافته و برای ایدیولوژی خود، مردم بی دفاع را قتل عام می کنند.

زمانیکه ناامنی ها به شمال افغانستان سرایت کرد، ولایت قندوز اولین قربانی برای واگذاری به نیروهای طالب از سوی حکومت بود و هرچند در دوبار سقوط این ولایت دیگر هرآنچه قابل نابودی بود توسط تروریستان ویران شد و فجایع انسانی آن، از تکان دهنده تروین رویدادهای افغانستان است به تازگی 13 روستای این ولایت به طالبان واگذار شد.

تیوره ای که در محروم ترین ولایت افغانستان قرار دارد نیز به مانند دیگر ولسوالی ها تنها حکم قربانی داشت و حال می ماند سرنوشت شومی که در انتظار جای جای این سرزمین خون آلود می باشد.

در مقابل نظام از هم گسسته سیاسی اما به شدت قبیله گرا با حمایت همه جانبه امریکا نه تنها تغییر در عملکرد خود نخواهد داد بلکه بر اساس برنامه های از قبل تعیین شده از سلاح تروریسم برای بقای تروریسم سود می برند.

جنگ مدام این فرصت را به حکومت تحت سیطره رهبران قوم پشتون می دهد که از کمک های مالی کشورهای تمویل کننده خارجی در راستای فساد سود ببرند، مناطق تحت حاکمیت مقام های مخالف ارگ را به ناامنی کشانده و از قدرت آنان کم کند و می ماند امریکایی که از دل ناامنی ها به پایگاه های دایمی رسید تا رقبای منطقه خود را به انزوا کشاند

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

چرا تدابیری برای جلوگیری از سقوط گرفته نمی شود

به دنبال سقوط ولسوالی کوهستان فاریاب و تیوره غور، مرکز ولسوالی جان خیل ولایت پکتیا پس از یک درگیری به دست مخالفان دولت سقوط کرد.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل در برنامه «نگاه» گفت: رییس جمهور و رییس اجرایی معلوم نیست مشغول کدام کارها هستند و چه فکر می کنند که در ظرف سه روز سه ولسوالی سقوط می کند. مردم کابل عزیز به سوگ و ماتم می نشینند. پس مسوولیت رییس جمهور و امنیت ملی چیست؟

وی افزود: اینها می گویند که ما این ولسوالی ها را پس می گیریم یقینا می دانیم که نیروهای دفاعی کشور امنیت، پولیس و اردو قربانی می دهند و این ولسوالی ها را پس می گیرند یک قربانی زمانی که سقوط می کند و یک قربانی زمانی که ولسوالی را پس می گیرند، می دهند. چرا به موقع تدابیری گرفته نمی شود که پیش از سقوط ولسوالی همان ساحه حفظ شود. در حالیکه ولسوالی هایی که سقوط کرده است، بارها مسوولان آن با تلفن و مخابره از اوضاع آن خبر داده بودند.

هاشمی گفت: دلیل این همه بی توجهی و کوتاهی، این است که سران حکومت، غرق در فساد و غرق در اختلافات هستند و بر سر موضوعات اساسی، تامین امنیت مردم، اقتصاد مردم و کار فکری روان نیست.

 

Advertisements