مبارزه با فساد

دولتی و حزبی

در چین کمونیست

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

بنام “خط سرخ” – ترجمه آزاده اسفندیاری

طی شش ماه اول سال جاری، در جمهوری خلق چین 210 هزار عضو حزب کمونیست چین و کارمندان دولتی به اتهام فساد و رشوه خواری محاکمه و محکوم شده اند.

کمیسیون مرکزی بازرسی و کنترل حزب کمونیست چین با ارائه آمار افراد محکوم شده به تخلف از پرنسیب های حزبی و قوانین کشور اعلام کرد: در میان محکوم شدگان 38 وزیر و مدیر استانی و یک هزار نفر از مسئولین شهرستان ها بوده اند. آمار نشان می دهد که در نیمه اول سال گذشته تعداد 163 هزار نفر ودر  کل سال 2016 تعداد 415 هزار نفر به دلیل رعایت نکردن پرنسیب های حزبی و دولتی، جریمه و محکوم شده اند.

بر اساس اسناد کمیسیون مرکزی بازرسی حزب، در نیمه اول سال 2017 این کمیسیون بیش از 1.31 میلیون پرونده را مورد بررسی قرار داده است که تعداد 260 هزار نفر از آن ها از نظم و مقررات حزبی تخطی کرده بودند. با بررسی پرونده این افراد 176 هزار نفر از متخلفین، مجازات حزبی شدند.

در سال 2012  با به قدرت رسیدن “شی جین پینگ” رهبر حزب کمونیست چین، با تشکیل مرکز کمیسیون بازرسی حزبی، جهت تخلفات اعضای حزب، کارزار بزرگ مبارزه با فساد و سوء استفاده از موقعیت آغاز شد.

رهبر حزب کمونیست در آغاز کار خود، مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت را مهم ترین برنامه خود معرفی کرد.  بنا بر این “شی جین پینگ” به پیروی از رهبر قبلی حزب “هو تازین تائو” با صراحت اعلام کرد که رشوه خواری و فساد حزبی تهدید جدی برای یکپارچگی و امنیت کشور به حساب می آید.

چین در حال حاضر برنامه ای در دست تهیه دارد تا شبکه جهانی مبارزه با فساد تشکیل دهد و قوانین مربوط به حقوق جهانی در مورد مسائل جنایی را جاری سازد.  پکن در حال حاضر تلاش دارد تا قوانین استرداد مجرمین را با کشورهای خارجی به امضا برساند.

هفته گذشته “وان شیشان” مسئول کمیسیون بازرسی حزب کمونیست چین در روزنامه” ژن مین ژیوائو” ارگان حزب کمونیست چین نوشت: “با وجود گذشت پنج سال از مبارزه با فساد و رشوه خواری فرهنگ سیاسی حاکم بر حزب همچنان نا سالم است.  در بررسی های انجام شده روی مشکلات، ضعف رهبری، ضعف در ساختار حزبی، نا کافی بودن مقررات جهت استحکام نظم و انضباط را منعکس می کند.  پیگیری در این مورد” سیاست نهیلیسم”  بعضی از اعضای حزب را نشان می دهد. بسیاری از اعضاء به این درک رسیده اند که سخن از نقش رهبری  حزب به مثابه یک شعار تو خالی است.

کمیسیون بازرسی حزب کمونیست نیز هفته گذشته خبر داد که با بازرسی از دفتر” چونگ کینگ” مسئول کمیته حزبی یکی از بزرگترین شهرهای چین، وی به دلیل سوء استفاده از موقعیت سازمانی توسط این کمیسیون از مقام خود بر کنار شد. همچنین خبرگزاری” شین هوا” هفته گذشته از دستگیری رئیس یکی از شرکت های بزرگ مالی چین بنام “آن بانگ”  در ارتباط با فساد مالی خبر داد .  “شین هوا” همچنین نوشت:  در پنج سال گذشته 1.2 میلیون نفر از اعضای حزب نظم و انضباط حزبی را نقض کرده اند که از این تعداد  240 نفر در رده های معاونت وزیر و سطوح بالا تر بوده اند!

http://www.rline.tv/news/2017-07-20-v-kitae-v-techenie-polugoda-za-korruptsiyu-nakazali-210-tysyach-chinovnikov-/

Advertisements