ترامپ در تبلیغات انتخاباتی اش وعده کرده بود که دولت او قصد براندازی و تغییر حکومت ها در دیگر کشورهای جهان را نخواهد داشت. پس از یک دوره فشار سنگین رسانه های پرنفوذ امریکائی و سنای آن کشور، او از این موضع و نظر نیز مانند دیگر نظرات مواضعش عقب نشینی کرد و اکنون در امریکا در به همان پاشنه می چرخد که همیشه می چرخید. براندازی دولت هائی که با امریکا همسو نیستند و نقش پیاده نظام امریکا را بازی نمی کنند. در امریکا لاتین سنگین ترین حملات متوجه دولت ونزوئلاست. کشوری نفت خیز که رقیب نفتی امریکا نیز هست و پس از مرگ ناگهانی و مشکوت رهبر انقلابی آن “چاوز” امریکا فشار را به دولت کنونی این کشور تشدید کرده است. همین سیاست اکنون علیه “بولیوی” تشدید شده است. رئیس جمهوری انقلابی این کشور “مورالس” در همین ارتباط گفته است:

آمریکا در سال های اخیر (93- 96) بودجه ای 4 میلیون دلاری برای کمک به گروههای جدایی طلب و مخالف در بولیوی تعیین کرده بود تا در 9 منطقه بولیوی جدائی طلبان علیه دولت مرکزی وارد عمل شوند اما انقلاب بولیوی مانع تحقق این خواست امریکا شد.