گفته می شود اشرف غنی نیمه جان با همه تکالیف، 16 ساعت مصروف کار در راستای استراتیژی حذف دیگران و تطبیق مانیفیست “دویمه سقاوی” است، بگونه ای که همه را از شمال تا جنوب به فغان آورده است اما داکتر عبدالله سنگدل، 16 ساعت در شبانه روز مصروف آرایش، خوشگذرانی و هنرنمایی است. یک هفته از سفر ماه عسل او از خوشگذرانی، اسب سواری و قایقرانی از بند امیر نمی گذرد، او حالا وقت خویش را صرف شکار آهوی مظلوم در کوه های پنجشیر می کند. اما متملقان، لابیان و مزدگیران عبدالله در داخل و خارج مدعی اند که هر حرکت فرمانروای کاخ سفیدار حرکت تمدنی و استراتیژیک است. از حرکات مرموز او گرفته تا تحمل استراتیژیک و از طرز لباس پوشیدن او گرفته تا شکار آهو.

به باور آنان درک این هنر سیاسی فرمانروای کاخ سپیدار حتی از سوی نابغه های سیاست و کانون های فکری تینگ تنگ در جهان پیشرفته هم فراتر است. این را صرف اتاق فکری چند مزدبگیر و فیسبوک چلونکی های بیکار در لندن، پاریس و واشنگتن و یا در دره پنجشیر درک کرده می توانند و بس.

آیا واقعا هر حرکت عبدالله یک حرکت استراتیژیک در راستای هویت تمدنی ما است؟

داکتر عبدالله بامیان

داکتر عبدالله بامیان

داکتر عبدالله بامیان

Advertisements