شمس الدین خان نوشته است:
طبق اطلاع موثق در روزجنازه کاکای غنی، هنگامی که رئیس اجرایه می خواست وارد ارگ شود ازسوی محافظان ارگ از رئیس اجرایه خواسته شد تا ازموترش پایین شده،  پیاده به سمت جنازه برود.
این اقدام سبب شد تا رئیس اجرایی حکومت وحشت ملی دوباره به سمت ریاست اجرائیه برگردد و میان محافظان او و گارد ریاست جمهوری مختصرآ درگیری صورت بگیرد.
گفته می شود که مناسبات عبدالله با غنی برسربرکناری مصطفی مستور خراب شده است.
گزارش نامه افغانستان
Advertisements