تاج محمد جاهد وزیر داخله کشور که از مدتی است تحت فشار شورای امنیت ملی به رهبری حنیف اتمر، اجازه هیچ دستور نظامی و اداری و حتی جابجایی های کوچک را ندارد، بتازگی فرمانی را امضا کرده است که مستقیما از شورای امنیت ملی به وزیر داخله ارسال شده و با امضای تاج محمد جاهد توشیح شده است.

در این فرمان، نهصد و بیست تن از آمرین حوزه های امنیتی، آمرین جنایی، آمرین کشف، قوماندانان تولی و… از وظایف شان برکنار و تعدادی از آنها به صف مقدم جنگ در مناطق پشتون نشین اعزام شده یا در حال عزیمت هستند.

اکثر برکنار شده ها از ولایات، پنجشیر، پروان، کاپیسا و کلا شمال کشور می باشند که بجای آنها تعدادی از پشتون ها با سابقه های جنایی و خیانت به کشور مقرر شده اند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements