به گزارش پیام آفتاب

نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل ضمن متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم اعلام کرد: طالبان حاضر به صلح نیست، بنابراین باید به عنوان گروهی تروریستی شناخته شود.
«محمود صیقل» (Mahmoud Saikal) نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل در اظهاراتی پاکستان را به انجام حملات تروریستی در کشور متهم کرد.
وی از جامعه جهانی خواست تا برای از بین بردن مراکز حمایتی تروریست‌ ها در خارج از مرزهای افغانستان اقداماتی را انجام دهد.
نماینده دائم افغانستان در نشست شورای امنیت تأکید کرد: طالبان حاضر به صلح نیستند بنابراین باید به عنوان گروهی تروریستی شناخته شوند.

Advertisements