پنج فرد مشکوک از دروازه ورودی شورای ملی بازداشت شدند

یک عضو مجلس نمایندگان گفته است که ماموران امنیتی شورای ملی روز چهارشنبه هفته گذشته ۵ فرد مشکوک را از دروازه ورودی این نهاد بازداشت کرده اند.
علی اکبر قاسمی، نماینده مجلس در نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان گفته است که این افراد با استفاده از موتر شیشه سیاه و نمبر پلیت هلمند از دو ایست‌بازرسی شورای ملی عبور کرده و پس از شناسایی از سوی ماموران امنیتی پارلمان متوقف و بازداشت شده‌اند.

یک مامور امنیتی به رسانه‌ها گفته است که این افراد در تحقیقات ابتدایی گفته‌اند که آنها راه را اشتباه آمده و قصد رفتن به دوغ آباد را داشتند. اما این مامور گفته که مسیر دوغ آباد کاملن جداست و این افراد قصد انجام حمله‌های تروریستی را داشته اند.

در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان نیز با تایید این خبر گفته است که بازداشت این افراد مشکوک از مقابل دفتر پذیرش شورای ملی یک موضوع مهم بوده و تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

این درحالیست چندی پیش گزارش‌های منتشر شده بود که گویا تروریستان در تبانی با برخی از نمایندگان پارلمان قصد حمله به شورای ملی را دارند.