اعضای جبهۀ متحد سابق، از «برنامۀ مسلح‌سازی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار»ابراز نگرانی کرده‌اند.

یک عضو جبهۀ متحد سابق گفت که گزارش‌هایی را دریافت کرده‌اند کهریاست‌جمهوری و شورای امنیت ملی کشور در پی تجهیز و مسلح‌سازی نفراتگلبدین حکمتیار و اعضای حزب اسلامی در مرکز و شماری از ولایات کشورمی‌باشند.

وی که خواست نامش فاش نشود، به افغانستان.رو گفت که بر بنیاد توافق‌نامۀ صلحبا حزب اسلامی، شورشیان مربوط به حکمتیار که در پانزده سال پسین در برابردولت افغانستان جنگیده‌اند باید خلع‌ سلاح می‌گردیدند و شاخۀ نظامی حزب اسلامیمنحل می‌گردید؛ اما تا کنون هیچ گامی در راستای تطبیق این بند توافق نامهبرداشته نشده است.

این چهرۀ مربوط به جریان مقاومت سابق با اشاره به اظهارات پسین حکمتیار گفتکه حکومت نه تنها برنامۀ خلع‌ سلاح اعضای حزب اسلامی را ندارد؛ بل در پیتجهیز و مسلح‎‌سازی این حزب می‌باشد.

این عضو جمعیت اسلامی افزود که حکومت در پی استفادۀ گلبدین حکمتیار دربرابر جمعیت اسلامی است؛ اما جمعیت هیچ برنامۀ برای درگیری با حزباسلامی ندارد.

با این حال، گلبدين حكمتيار در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش در کابل اعلام كرد كههم خودش و هم دولت افغانستان قصد ندارند كه فعلاً مجاهدين حزب اسلامى راخلع سلاح كنند.

حکمتیار در این نشست گفت که چون دولت بر مناطق حزب اسلامى كنترل نداردو اگر مجاهدين ما خلع سلاح شوند، طالبان و داعش آن مناطق را تصرف خواهندكرد. پس تا زمانى‌كه صلح سراسرى در كشور بر قرار نگردد، مجاهدين ما مسلحخواهند ماند و از مناطق خود در برابر هجوم طالبان و غيره دفاع خواهند كرد.

رهبران جمعیت اسلامی در پانزده سال اخیر صاحب قدرت و ثروت شده‌اند. اینحزب در یک‌ونیم دهه به عنوان یک جریان اپوزیسیونی قدرت‌مند و چالش‌آفریندر برابر حکومت عمل کرده و رهبران حاکم را به چالش کشیده است. هم اکنوننیز علی‌رغم حضور بخشی از رهبری جمعیت در قدرت و دولت، این حزبمخالف شدید دولت و رییس جمهوری محسوب می‌شود. جمعیت اسلامی به رهبریحکومت از جمله محمد اشرف غنی رییس‌جمهور و شماری از مقامات بلندپایۀامنیتی به شمول حنیف اتمر و معصوم استانکزی مشکوک می‌باشد. چنانچه درآخرین مورد به صراحت خواستار برکناری اتمر و استانکزی شدند.

باورها بر این است که اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان با کشیدن پای گلبدینحکمتیار به صحنۀ سیاسی افغانستان در پی مهار جمعیت اسلامی و دیگرجریان‌های اپوزیسیونی می‌باشد. آقای حکمتیار تا کنون پاسخ قناعت‌بخش به اعتمادرییس‌جمهوری داده است. او به عنوان مدافع نظام عمل کرده و گفته که اجازهنمی‌دهد نظام تضعیف و تخریب شود. شماری از فعالان سیاسی- مدنی، آقایحکمتیار را در جایگاه سخنگوی اشرف‌غنی قرار داده‌اند. در این حال، یک آگاه سیاسی با اشاره به حملۀ یک فرمانده وابسته به حزباسلامی به اعضای جمعیت اسلامی در ولایت تخار که در نتیجۀ آن 22 تن جانباخته‌اند، می‌گوید که از چنین درگیری‌های خونین، بوی جنگ‌های داخلی کابل ودهۀ 90 به مشام می‌رسد.

او گفت که افزایش اختلافات سیاسی افغانستان با چالش‌های تازه‎یی مواجه ساختهاست و اختلافات سیاسی، تأثیر مستقیم بر اوضاع امنیتی و شرایط حاکم در کشوردارد.

اما حکمتیار ادعای دیگری دارد. او کشورهایی را متهم به مسلح‌سازی گروه‌هاییدر شمال افغانستان کرد. رهبر حزب اسلامی در کنفرانس خبری هفتۀ گذشته‌در کابل مشخص نساخت که منظورش کدام کشورهاست و چه گروه‌های تجهیزمی‌شوند؛ اما به نظر می‌رسد منظور آقای حکمتیار شاخه‌یی از جمعیت اسلامی وبخشی از گروه طالبان در شمال افغانستان باشد.

گلبدین حکمتیار از نخستین چهره‌های سیاسی افغانستان بود که در برابر ائتلاف جنبش، جمعیت و وحدت اسلامی مردم افغانستان واکنش نشان داد. او گفت که حزب اسلامی از تشکیل چنین ائتلافی نمی‌هراسد؛
فارسی.رو