چرا با اظهارات صریح و آشکار یک داعشی دستگیر شده  مبنی بر همکاری فضل هادی مسلمیار با داعش؛ تجهیز و تمویل داعشی ها توسط دفتر این آقا در جلال آباد؛ ارگ وخارجی ها مهر سکوت برلب زده اند؟
آیا  چنین سکوت ذلتبار نمایانگر حمایت کلی اوشان از گروهک های تروریست ای چون داعش شمرده نمی شود؟
 
از سابقه این آقا (فضل جان دیروز) که به کرات در رسانه ها به معرفی گرفته شده است، پسر بچه ی که وظیفه اش ” چریک قوماندان” بود و شما خود تصور کنید که این آدم خود را جهادی معرفی می کند، چهل سال قبل در جبهات مجاهدین چند سال داشت؟
این چنین افراد اجیر های سرسپرده و خوبی برای خارجی ها شده می توانند.بدبختی مردم کشور مان درین است که اگر داشته های  رییس سنا و پارلمان را  سبک  و سنگین نماییم، به بیچارگی و بدبختی خود پی می بریم. گویا افغانستان کشور قطع الرجال است. اما در کشور اشغالی هیچ چیزی دور از امکان نیست. کسانی رشد می کنند که به صاحبان خارجی خویش صادقانه کار کرده در خدمت گذاری پیشتاز باشند.این آدمک از همان قماش ها محسوب می شود.
به گزارش جمهور…