مادر انفجارها در زنبق از سوی ارگ طراحی شده بود

گزارش رسمی استخبارات آلمان را درین باره بخوانید.
روبرداری از برگه سیامک «هروی»
کانال یک تلویزیون آلمان امروز مورخ سی جون در سرویس خبری ساعت هشت شب خویش نتیجه تحقیقات خود را در مورد انفجار چهاراهی زنبق به نشر رساند. موارد عمده‌ی این تحقیقات این است:
– پنج و نيم ماه قبل اطلاع داشتند كه يك موتر لأرى از نوع تانكر با ده هزار كيلو مواد انفجارى مي‌خواهد در منطقه ديپلوماتيك كابل انفجار داده شود.
– اين مطلب از طريق دستگاه‌هاى جاسوسى حد اقل سه كشور تائيد شده بــــــــــود و به اطلاع حكومت رسانيده شده بــــــــــود.
– المان اطلاع پيدا كرد بود كه قصد انفجار، سفارت آن کشور است این موضوع را به اطلاع حكومت افغانستان رساند.
– المان سفارت خود را تخليه كرد چون می‌ دانست كه حكومت تدابيری روی دست نگرفته است.
– شش روز قبل از انفجار دوباره به اطلاع حكومت رسانيده شد كه توسط موتر تانكر (آب) انفجار صورت مي‌گيرد.
– المان آخرين المانى خود را از سفارت بيرون كرد.
– ارگانهاى كشفى دو كشور اين مسله را دو روز قبل نیز مكرراً به اطلاع حكومت رسانيده بــــــــــودند.گزارش نامه افغانستان