به گزارش طلوع..

شهرداری کابل نتوانست موانع را از نزدیک خانۀ جمعه‌خان همدرد بردارد

در روز سوم برنامه کاری شهرداری کابل برای برداشتن موانع سمنتی، کار از ناحیه سوم آغاز شد، اما شهرداری کابل در آغاز
کار، با مخالفت جمعه خان همدرد روبه‌رو می‌شوند
در ادامه روند برداشتن موانع و دیوارهای سمنتی، شهرداری کابل و نیروهای امنیتی نتوانستند موانع را از نزدیک خانه جمعه خان همدرد، یکی از اعضای حزب اسلامی بردارند.

منابعی به طلوع نیوز می‌گویند که جمعه خان همدرد به نهادهای حکومتی شرط گذاشته است که پیش از برداشتن موانع از نزدیک خانه‌اش، باید موانع را از نزدیک خانه‌های برخی از مقام‌های ارشد دولتی بردارند.

در روز سوم برنامه کاری شهرداری کابل برای برداشتن موانع سمنتی، کار از ناحیه سوم آغاز شد، اما شهرداری کابل در آغاز کار، با مخالفت جمعه خان همدرد روبه‌رو می‌شوند.

معین خدمات شهری، سرپرست شهرداری و سرپرست گارنیزیون کابل، تلاش می‌کنند جمعه خان همدرد را به برداشتن موانع از نزدیک خانه‌اش قانع بسازند، نخست در برابر خانه‌اش با پسر او و سپس با خودش در خانه‌اش گفت ‌وگو می‌کنند، اما این گفت‌وگوها به نتیجه‌یی نمی‌رسند.

مسیح الله محبوب، معین خدمات شهری، گفت: «قانون بالای همه‌گان یک سان تطبیق می‌شود. در این قسمت، ما مصوبه شورای امنیت و کابینه را داریم. رییس جمهور نیز در این زمینه حکم کرده است.»

باشنده‌گان این منطقه از ناتوانی حکومت در برداشتن این موانع سخت انتقاد می‌کنند.

ودود پدرام، فعال جامعه مدنی، گفت: «این کوچه باید باز می‌شد که مردم به راحتی رفت و آمد می‌کردند، اما شما دیدید که قومندان محلی از قانون سرپیچی کرد.»

عبدالله عطایی، باشنده کارته سه، گفت: «حکم این توانایی را دارد که این موانع را بردارد، اما در برابر رهبران سنتی و مقام‌های بلندپایه به گونه جدی باید اقدام کند.»

جاده فرعی که از سوی این موانع بسته است، مردم را در رفت و آمد با سختی رو‌به‌رو ساخته‌اند

+++++++++++++++++++++++++++++

جنگ حزب اسلامی با دشمن دیرین ( جمیعت وشورای نظار) درکابل شروع شده است. مثال برجسته اش، سیالی جمعه خان همدرد با عبدالله وصالح و خط و نشان کشی های جرئتمندانه علیه دولت است؛ دولتی که از فرط درمانده گی دربرابر شرکای پنجاه درصدی، یک واحد اسکورت به نام حزب اسلامی حکمتیار را خرید و به صحنه وارد کرد. جمعه خان همدرد مردی هزار چهره است و هرگاه کار به شروع یک معرکه تازه بکشد، نخستین فرمانده درون شهری گلبدین و به طور حتم نخستین قربانی در جنگ خانه به خانه خواهد بود گزارش نامه افغا نستان