پس از به ميان آمدن حكومت وحدت ملي و سازش اشرف غني احمدزي با سعد محسني، اين رسانه كه زماني صداي عدالت خواهي بود، سكوت مرگ باري را پيشه كرده است.

هشدار هايی كه غني به سعد محسني براي بستن رسانه داد، طلوع را مجبور ساخت تا از روي اكثر موضوعات داغ، چراغ گل بگذرد.

سعد محسني به دستور غني احمدزي، گرداننده هاي جوان و شجاع اين رسانه را اخراج كرد.
در يك مورد شخصي اشرف غني به محسني تماس گرفت بود و كفته بود كه يا يما سياوش را اخراج مي كني و يا خودم ميايم با لگد بيرون بياندازم اش؟

بالاخره محسني يما سياوش را اخراج كرد. بعد ها ديگر خبرنگاران طلوع مانند مسلم شيرزاد و عنايت مدرس نيز با او هم سرنوشت شدند.

طلوع حالا قدم به قدم تلويزيون ملي راه مي رود. استبداد غني تنها بالاي جاده هاي كابل پياده نشده است، استبداد سيستماتيك او داره ريشه هاي نهاد ها دموكراتيك مي خشكاند.

امین پیمان