با کمک هلیکوپترهای بی هویت
داعش در افغانستان
آماده یک حمله بزرگ میشود
راشا تودی(روسیه امروز)- ترجمه رضا نافعی


وزارت خارجه روسیه سخت ظنین است. بنا به گفته سخنگوی این وزارتخانه بالگرد هائی که هویتشان نامشخص است افراد مسلح داعش را بانضمام اسلحه و مهمات به نقاط مختلف افغانستان حمل می کنند. ناتو و امریکا سکوت اختیار کرده اند.
از این طریق اسلحه و مهمات نیز در اختیار افراد داعش گذاشته می شود . نه مقامات افغانستان و نه نمایندگان امریکا و نه ناتو در مورد این پدیده توضیح قابل قبولی نمی دهند. «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:
این خود شگفت انگیز است که نه مقامات افغان و نه حتی نظامیان امریکائی حاضر در افغانستان و یا ناتو پاسخی منطقی برای پرواز های فراوان این بالگردهای بی هویت که به افراد داعش در مناطق مختلف افغانستان کمک می کنند ندارند. خود این سکوت حیرت برانگیز است .
زاخاروا به موردی اشاره می کند که در 14 ژوئن افراد مسلح داعش موفق شدند به منطقه » تورا بورا» راه یابند، که البته اندک زمانی بعد نیروهای امنیتی افغان موفق به تار و مار کردن آنان شدند. تورا بورا واقع در استان ننگنهار منطقه غارهای تو در توی کوهستانی است که از لحاظ استراتژی حائز اهمیت است .
زاخاروا در پایان سخنان خود گفت : بنا به گزارش های متعدد بالگردهای ناشناس، برای تدارک حمله به تورا بورا حامل افراد مسلح داعش و اسلحه ومهمات برای آنها بوده اند.

https://deutsch.rt.com/asien/52907-schwerwiegender-verdacht-is-kaempfer-in-afghanistan-erhalten-luftunterstuetzung/

 

Advertisements