حزب جمعیت اسلامی برای یک مظاهره بزرگ میلیونی در شهر کابل آمادگی می گیرد

.
گفته می شود که این مظاهره در اعتراض به حذف رهبری جمعیت در مراسم خاکسپاری وبرآورده نشدن خواسته های این حزب ازسوی دولت است. روایت شده که جمعیت رایزنی های زیا دی را در این شب و روز با متحدین و موتلفین خود انجام داده و روی طرح ” حکومت موقت ” نیز کارکرده است.

با توجه به حضور چشمگیر جمعیت در میان نیروها ی امنیتی و ادارات دولتی، ثروت هنگفت رهبران جمعیت، حضور تاجیک تباران در شهر کابل و وصل آن با ساحا ت شمالی و پنجشیر، اگر سازماندهی دقیق انجام یافته باشد، راه اندازی چنین راهپیمایی بزرگ در برابر خونتای ارگ و مهار خودکامگی و انحصارگری تیم اشرف غنی، اتمر از احتمال دور نیست.

گفته می شود که غنی، اتمر، نیروهای گلبدین را شبانه از مسیر چهار آسیاب به دارالامان انتقال داده و این نیروها بگونه ای غیر علنی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی در حال جابجا شدن است.

اگر چنین باشد، آمادگی جدی را برای یک جنگ تمام عیار در شهر کابل ما نند دهه نود، میان جمعیت اسلامی و حزب اسلامی با همسویی کامل ارگ، علامت می دهد. تظاهرات جمعیت اگر درست باشد، رزمایش خیابانی آن در جاده های کابل، حتی می تواند سرنوشت آینده دولت را به مخاطره اندازد.

غنی و اتمر اینبار به سا دگی نمی توانند از این تنگنا، بجهند. الا اینکه با تطمیع و معامله، برخی از رهبری جمعیت را به سمت خود بکشانند. چون شکنندگی رهبری جمعیت چیزی نیست که از دید مردم پنهان مانده باشد. اما یگانه فکتوری که رهبری جمعیت را از سرناگزیری کنار هم جمع کرده است، همان حذف فیزیکی شان به شمول داکترعبدالله در مراسم خاکسپاری سالم ایزد یار است.
همین شاید سبب بروز اتفاقاتی شود که اکنون نمی توان پیش بینی کرد.چون ” انتحاری ارزان” هم یک پدیده ای بلاخیز است که اقتدارگرایان برا ی حفظ قدرت شان به سادگی از آنها استفاده خواهند کرد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)