تیم ارگ داوود تره خیل را به محکمه نمی سپارد.
 

 

گزارش واصله مشعر است که تلاش ها به هدف محاکمه گل نبی «احمدزی»، و داوود «تره خیل» وارد یک فاز تازه شده و پای نهاد های ناظر برحقوق بشر درسطح جهان نیز به مسأله داخل شده است. درین حال، برخی سیاسیون وابسته به دسته جات ضد طالب- داعش مدعی اند که در صدور فرمان کشتار معترضان شخص دکترعبدالله و تاج محمد جاهد وزیرداخله دخیل بوده اند.
درهمین حال، منابعی خبر می دهند که شورای امنیت ملی کماکان به هیچ وجه حاضر به استجواب و تحقیق از جنرال داوود تره خیل  نیست و این اطمینان به شخص وی اخبار شده است.
 حلقات ضد طالبان در وزارت داخله تایید می کنند که نیرو هایی که بر خیمه تحصن یورش آورده بودند، تحت فرمان داوود تره خیل بودند و زمانی که دو نفر کشته و27 نفر دیگر هدف تیراندازی قرار گرفتند، قوماندان لوای نمبر یک نظم عامه (تره خیل) از داخل یکی از تانک های هاموی عملیات سرکوب را رهبری می کرد.
همزمان با سخت تر شدن بحران و بن بست، تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان با اشاره به تنش‌های اخیر در کابل، گفته است که اگر در شیوه حکومت‌داری افغانستان تغییری اتفاق نیافتد، این کشور با بحران‌های جدی‌تر مواجه خواهد شد که “کنترل آن دشوار خواهد بود.”گزارش نامه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

پرده پوشی جنایت علیه «رستاخیز تغییر»

شاه حسین مرتضوی از شروع شعبده بازی های تبلیغاتی دکترغنی به هدف درحاشیه راندن تراژدی سرکوب خونین معترضان کابل خبر داد.
مرتضوی گفت:  رييس جمهور طي روز هاي اخير حد اقل با ٣٠٠٠ تن از شهروندان كابل صحبت كرد. خواست تمام شهر وندان متمركز به تامين امنيت كابل، حاكميت قانون، جلوگيري از تردد افراد مسلح غير مسوول، جلو گيري از تردد موتر هاي شيشه سياه و برداشتن موانع ازجاده ها و كوچه هاي شهر كابل بود.
اكنون اين خواست در حال عملي و اجرايي مي باشد. گزارش نامه افغانستان