فرازهائی از پاسخ های پوتین به مصاحبه چندین ساعته الیور استون با پوتین که در بخش های دوم و سوم و چهارم در امریکا منتشر شده و تلویزیون روسیه 24 آنها را فعلا و تا پخش همه این مصاحبه بصورت یکجا متنشر کرده است:

1-

را رابطه با سئوال شما درباره مناقشه اوکرائین می توانم بگویم که همه این جنجال ها و درگیری ها به این دلیل است که بعضی ها مخالف اتحاد روسیه و اوکرایین هستند.

2-

واقعیت اینست که ما نسبت به ترامپ سمپاتی داشتیم و هنوز هم داریم زیرا او علنا اعلام کرد که می خواهد روابط دو کشور امریکا و روسیه به حال عادی باز گرداند.

3-

ما هیچ نقشی در انتخابات امریکا نداشتیم، چه رسد به این که “هک” کرده باشیم. اما شما میدانید که امریکا در انتخابات روسیه دخالت میکرده است. امریکا با اپوزیسیون روسیه تماس می گرفت و از آنان حمایت می کرد.

4-

من تصمیم رئیس جمهور وقت امریکا، بوش پدر را تائید می کنم که در سال 1991 میلادی از سرنگون کردن صدام حسین منصرف شد و جنگ را در نقطه درستی متوقف کرد. کاری که در زمان رئیس جمهور بعدی – بوش پسر- انجام شد و آن را اقدامی نادرست ارزیابی می کنم. این اقدام اشتباهی بود.

5-

ما دشمن امریکا نیستیم و متاسفم که در امریکا به چنین برداشتی دامن زده می شود. این یک اشتباه بزرگ است که روسیه را تهدیدی برای امریکا تبلیغ می کنند. ما بدنبال تقابل با آمریکا نیستیم، زیرا مشکلات خودمان برایمان کفایت می کند.

6-

این نتیجه ای طبیعی است که تحریم های غرب همکاری میان روسیه و چین را تقویت کرد.

درخلال پخش 4 قسمته فیلم مصاحبه استون با پوتین، یکی از مفسران تلویزیونی با استون مصاحبه کرد و از او پرسید:

– شما هیچ نکته منفی از پوتین ندیده اید که برای ما بگوئید؟

استون: شما دوست دارید من یک نکته منفی برایتان خلق کنم؟ پوتین به من گفت که محاصره روسیه توسط غرب بی وجواب نخواهد بود. پوتین اعتراف کرد که به ترامپ سمپاتی دارد زیرا او از ابتدا گفته بود که میخواهد روابط با روسیه را عادی کند. در پایان این گفتگوی چندین ساعته من به پوتین گفتم که با پخش این مصاحبه حملات به من شروع خواهد شد. پوتین به شوخی گفت: شما را در زندگی کتک زده اند؟ من گفتم: بله. و او گفت: پس باید عادت داشته باشید!

(در بخش گزیده اخبار خارجی امروز و در شرح عکس مصاحبه استون و پوتین می توانید نکات دیگری از این مصاحبه را بخوانید.)

بخش های دیگری از این مصاحبه را که در شماره 24 خرداد منتشر کردیم

Advertisements