پاسخ يك اعتراض مدنى و غير مسلحانه، شبيخون نظامى نيست

+++++++++++++++++++++++++

این حیوان عقده مند و تربیه شده مدرسه پاکستان
جنرال داوود ترخیل نام دارد
حمله به خیمه تحصن توسط لوای یک نظم عامه و به رهبری و حضور فیزیکی این شخص و امر او
به دستور غنی و اتمر معترضین به گلوله بسته شده که در نتیجه دو نفر شهید عده زخمی و تعداد گروگان گرفته شده
عامل معلوم شد
دولت بی کفایت و ان غنی پوچ مغز برای بقای خود این سگان رمه و افراد عقده مند را تربیت و به جان مردم انداخته اند
مرگ بر این کثیف خاین تره خیلی
منبع خبر
چشم دید منسوب لوای نظم عامه
++++++++++++++++++++++++++++++

تانک هاموی، به جای انتحاری، جوان تحصیل کرده ای را له کرد

 
بخشی از اعلامیه رستاخیز تغییر 

 

شب گذشته رژیم ضد مردمی با یورش بر چادر معترضین 2 تن را شهید، بیشتر از 20 تن را زخمی و 11 تن دیگر را بازداشت کرده اند.
یک تن از معترضین را دیشب با تانک هاموی زیر گرفته و به شهادت رساندند و یک تن دیگر را با شلیک گلوله شهید ساختند.

ما با مشوره با مردم قرار داریم و به اعتراض خود ادامه می دهیم.

اشاره: درافغانستان،عمر مبارزه مدنی درنخستین گام های آغازین به سرآمد. مبارزه تاریخی با استبداد و تشدد، با عذروالحاح و لبخند نا ممکن است. تنها مقاومت سراسری می تواند ماشین قراضه کهنه پرستان را درهم بشکند. گزارش نامه افغانستان

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تازه:
اعلامیۀ شماره ۸

حکومت به اصطلاح وحدت ملی یک‌بار دیگر فاجعه آفرید. شب گذشته خیمۀ مرکزی تحصن معترضان رستاخیز تغییر از جانب حکومت مستبد و مردم‌ستیز مورد حملۀ وحشیانه قرار گرفت. خلاف همۀ نورم‌های پذیرفته‌شدۀ دموکراتیک و با زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور، رژیم حاکم در برابر شهروندان کشور دست به کشتار بی‌رحمانه زده و دو تن از معترضان را شهید، ۲۷ تن را مجروح و ۱۱ تن دیگر را بازداشت کردند. وحشت و خون خواری حکومتیان بحدی زیاد بود که یکی از جوانان را زیر تانگ هاموی نموده به شهادت رسانیدند.
رستاخیز تغییر منحیث یک حرکت مدنی در سایۀ قانون و ضرورت‌های یک جامعۀ مدرن و دموکراتیک از چندی بدین‌سو در اعتراض به بی‌کفایتی حکومت، در باب تامین امنیت و رفاه شهروندان اقدام به اعتراض مدنی کرده و خواهان پاسخ‌گویی حکومت و نیز برآورده شدن مطالبات مشروع ملی خود است، اما متأسفانه برای بار دوم از طرف حکومت به تاریخ ۲۹ جوزای سال روان مورد حملۀ وحشیانه و مسلحانه قرار گرفت.
رستاخیز تغییر این حرکت غیرقانونی و غیردموکراتیک حکومت نامشروع وحدت ملی را در قبال دادخواهی‌های خویش، یک جنایت ضد بشری و عمل غیرقانونی و غیرانسانی دانسته و به حرکت دادخواهانۀ خود ادامه می‌دهد.
از نهاد های امنیتی میخواهیم هر چه زود تر جوانانی را که بصورت غیر قانونی بازداشت نموده اند، رها سازند

از ملت شریف افغانستان، نهادهای ملی و بین‌المللی و کشورهای حامی روند دولت‌سازی و دموکراتیزاسیون در افغانستان خواهان رسیده‌گی به موقع، در امر تأمین سلامت دموکراسی و حقوق بشر در کشور بوده و جلوگیری از تحقق استبداد و خودکامه‌گی در افغانستان مردم ما را یاری رسانند.

شبخون زدن یک حکومت فاقد مشروعیت به شهروندان معترض در خیمه تحصن، گواه غیر قابل انکار سقوط افغانستان به استبداد، سرکوب و اختناق است. سقوط در وضعیت که برای هیچ کسی قابل دفاع نبوده و نیست.
ما اعلام میداریم که به سرکوب و اختناق تسلیم شدنی نیستیم و برای دادخواهی از خون های ریخته شده و مطالبات برحق و قانونی خویش به مبارزه مدنی خود ادامه می دهیم
مرستاخیز تغییر
۳۰ جوزای ۱۳۹۶

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

گلوها را خفه نکنید. بگذارید بُغض ها و خواست ها فریاد شوند. هر گلوی خفه شود، دستی به کار می افتد، پای حرکت می کند. خسته از جنگیم، خسته از مُردن. صدای هیچ شلیکی و چکاچاک هیچ خنجری دیگر خوش آیند نیست. بر مدنیت نشاشید تا بیشتر از این دهشت و وحشت حیات نیابد. مرا بپذیر تا تو را بپذیرم. خیال حذف من، ارمغان آور مرگ توست. هر نظامی پایه هایش مردم است، مردم را زخم نزنید تا هیچ پایه ای نلرزد و هیچ سقفی فرو نیفتد. ریزش هر سقفی هم تو را زیر می گیرد، هم مرا. سقفی که در پی تخریب پایه ست، نمی تواند زیاد استوار ماند. بگذارید پایه ها استوار باشند و سقف ها برقرار! سقفِ خراب را می توان ترمیم کرد، اما سقف بی پایه… اصلن وجود ندارد و نمی داشته باشد و نباید وجود داشته باشد.
“سلیمان دیدار شفیعی”

++++++++++++++++++++++++++++++++++

ترور و وحشت راه حل نیست !

 

این جوان دیشب در حمله پولیس و افراد غنی در خیمه مرکزی تحصن در اثر پر تاب بم و گلوله باری شهید شده
دولت فاشیست و قبیله گر ا برای بقای خود از هیچ جنایت روی گردان نیست از قتل غارت انتحار انفجار همه
همه و همه سازماندهی همین چند لنگ و لاش است لعنت بر چنین حکومت براید این سگان وحش را محکمه مردمی کنید

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ترور و وحشت راه حل نیست !

حکومت فاشیستی غنی و شُرکای جُرمی اش شب گذشته بار دگر وحشیانه بر معترضین قلم بدست یورش بردند و مردم را ترور کردند .

به فاشیزم هوشدار میدهیم ، ترور و وحشت راه حل مشکل نیست راه حل را در اصلاحات و تمکین به اِرادهٔ مردم جستجو کنید و با مراجعه به وجدانی که ندارید نکات زیر را سر خط وظایف تان قرار دهید .

ـ اصلاحات در نظام .
ـ اعتراف بر ضعف مدیریت .
ـ باز بینی در ساختار نظام انتخاباتی .
ـ بی درنگ تذکره های الکترونیک را مطابق خواست مردم توزیع کنید ، تا انتخابات بعدی شفاف و قابل قبول برگزار گردد .
ـ تغیر در ساختار بیش از حد متمرکز فعلی « تک قومی » .
ـ با در نظرداشت تنوع قومی در کشور اصلاحات در ساختاری که بتواند حضور مساویانهٔ آنها را در توزیع قدرت شکل دهد نیاز مبرم زمان ماست و یگانه راه برای بیرون رفت از بحران فعلی اصلاحات نظام کنونی است .
مردم عزیز کشورم شما چه پیشنهاد و نظری در مورد دارید شریک سازید ؟

Saheb Nazar Abdulsalim

++++++++++++++++++++++++++++

فوری
به کمک جوانان #رستاخیز_تغییر بشتابید.
گارنيزون و پوليس كابل برای متفرق ساختن و برچیدن چادر اعتراض کننده ها، بالای جوانان عدالت خواه جنبش رستاخیز از بم دستی و گلوله كار ميگيرند و چند تن تا حالا زخمي شدند

عدالتخواهی، خون می طلبد

+++++++++++++++++++++++

حاکمیت مفسد و پوشالی ارگ وسپیدار این را دقیق به خاطر بسپارند : که ریختاندن خون جوانان آزاده این سرزمین برای شان خیلی وخیلی ها هم گران تمام خواهد شد وروزی جواب اش را پس خواهند داد.
خون ناحق دست ازدامان قاتل برنداشت — ديده باشي لكه هاي دامن قصاب را.

غنی اتمر یکبار دگر توسط گارد فاشیستی خود با ریختاندن خون جوانان‌ما لکه ننگ استبداد تاریخی را بر جبین شان مالیدند .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حاکمیت فاشیستی با این عمل وحشیانه اش در برابر مردم بی دفاع انتظار ذوال زودهنگامش باشد .

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
رستاخیز_تغییر
راه پیوست به‌دادخواهان و خیمه‌ی مرکزی تحصن از سوی بیمارستان ایمرجنسی باز است. دوستانِ نزدیک خود را برسانید.#همگانی_کنید

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

فوری:
عدالتخواهی، خون می طلبد

نیروهای ‘امنیتی’برای متفرق ساختن و برچیدن چادر اعتراض کنندگان، بالای جوانان عدالت خواه جنبش رستاخیز هجوم برده بم دستی و گلوله استفاده نموده اند، و چند تن مجروح شده است.

 

سربازان قوای مسلح کشور

پوليس ها از وجدان تان كار بگيريد ، بالاى جوانان و برادران تان فير نكنيد

!سربازان پولیس ملی

!سربازان با شهامت این مرز و بوم

!مردم با شماست- و شما با مردم باشید

!لطفن به روی برادران تان شلیک نکنید

مردم به خاطر جنایات ارگ عدالت می خواهند. به یاد بیاورید که صد ها همسنگر شما در محاصره قرار می گرفت؛ اما تسلیم نمی شد. به امر همین جنایت پیشگان ارگی به آنها کمک نمی رسید. آنها جان های شیرین خود را از دست میدادند. آیا چنین حوادث را فراموش کرده اید؟

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آی حاکمان مفسد وخونخوار ارگ !!

 

«لعنت برعزت وشرف تان ؛ اگر آنرا دارید…!! باور دارم که ندارید.. اگر میداشتید علیه شهروندان این سرزمین با این روش فاشیستی عمل نمیکردید. این دیگر کاملا دقیق است که انسان و انسانیت ازموجودیت وعملکرد شما هیولای عصر میشرمدوخجالت میکشد..».
این رژیم مزدور وسفاک با این روش غیر اخلاقی و ضدبشری خویش ؛ علیه فرزندان عدالتخواه باشرف جنبش رستاخیز آنهم در تاریکی شب به شکل خفاشانه ثابت ساخت که این حاکمیت پوشالی برای بقایی قبیله اش وحاکمیت استبدادی اش حاضر است خون مردمان باشرف این سرزمین را بریزاند وازهیچ جنایتی هم روگردان نباشد .عطاصفوی

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

به پا خيزيد به پا خيزيد
به كمك برادران تان بشتابيد
اگر امروز بر نه خيزيد فردا دير خواهد بود

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

جوانان مبارز وبا شهامت رستاخیز نبرد شما در برابر بربریت است موفق باشید

++++++++++++++++++++++++++

به کمک جوانان رستاخیز_تغییر بشتابید
وای خدای من دولت تروریست باز بر چادر دادخواهان حمله کرده و شماری زخمی شده اند، صدای خشم و نفرت و اعتراض تان را بلند کنید، سرکوب این جوانان پیروزی سیاهی بر روشنایی و مرگ یک ملت و مرگ انسانیت است

 

.

+++++++++++++++++++
خبری که همین اکنون در صفحه فیسبوک رشاد زریر پارسی منش به نشر رسید
پولیس بر خیمه و معترضین حاضر هجوم برده، شلیک گلوله ها راه انداخته یک بخش خیمه را فرو ریزانده و مقاومت معترضین رستاخیز تغییر سبب شده است خشونت و درگیری بالا گیرد.
هم اکنون (نیمهء دوم شب) چادر مرکزی و تنها پایگاه جنبشِ رستاخیز تغییر واقع چهارراهِ زنبق کابل، ناگهان و به شدت مورد تهاجم نیروهای مسلح دولتی قرار گرفته، از چهارسو محاصره شده و برآنند تا با زور و خشونت خیمه را برچینند و آخرین نفس های دادخواهی را ستم سالارانه در نطفه متوقف کنند.
 
Advertisements