توره بوره با لانه های زنجیره ای اش منتظر یک مأموریت مهیب دیگر است.
 
ظاهر «قدیر» جنگ سالار ننگرهار عنوانی دکترغنی، عبدالله، استانکزی و حنیف اتمر اتمام حجت کرد و هشدار داد که چهار ولایت حوزه شرق به زودی در باره سرنوشت خود تصمیم می گیرد.
ظاهر، فرزند شادروان حاجی «قدیر» است که درزمان مقاومت علیه تروریزم، جبهه شرق را رهبری می کرد. ظاهر، در روزهای اخیر سرگرم یک رشته رایزنی ها با فرماندهان ضد طالب وداعش تحت رهبری شاخه نظامی جمیعت (شورای نظار) داشته است.
وی امروز بار دیگر به هلهله افتاد و گفت می گویند مادر بم ها داعش را ختم کرد. حالا هشتاد فیصد توره بوره را داعش گرفته و روستا های دیگر را درحال مسخر کردن است تا راه کابل جلال آباد را قطع کند. در تمام ولایات داعش سرباز گیری کرده. به اساس گفته های شاهدان عینی یک کاننتیر اسلحه به داعش سپرده شده. عسکر و پلیس و اردو خبر ندارد مگر داعش ولسوالی را می گیرد. ده روز پیش درروستای بار آباد ولسوالی بهسود هلیکویتر نشست کرده و پنجاه داعشی را پیاده کرده. آیا امریکا است حکومت است؟.. ما مشرقی وال ها نمی خواهیم در کشمکش های سیاسی از حکومت یا کدام حزب حمایت کنیم. ما خود وارد عمل می شویم… هرچه فکر کنید کار روی حکومت «مؤقت» یا چیز دیگری. ما شاهدان عینی داریم. مشرقی دروازه کابل است. چهارولایت تصمیم می گیریم و یک راه جدا اختیار می کنیم. پنج نفر در ارگ با سرنوشت همه ما بازی می کند. توصیه می کنیم که حکومت متوجه باش و حاکمیت چهار نفره را کنار بگذار.
اشاره: گردش خونین داعش تا دهانۀ توره بوره رسید؛ همان مجموعه استحکامات حفر شده دردل کوه ها که به کمک سازمان سی آی ای درزمان جهاد اعمار شده است. حالا این لانه های زنجیره ای کوهی منتظر یک مأموریت جدید تاریخی است.گزارش نامه افغانستان
Advertisements