نماینده‌گان مشرقی: چرخبال‌های ناشناس یک کانتینر اسلحه به داعش سپرده است

نماینده‌گان ولایت‌های زون مشرقی کشور در مجلس نماینده‌گان می‌گوید حکومت باید چرخبال‌های ناشناسی را که شب هنگام گروه داعش را در این ولایت‌ها تمویل می‌کنند شناسایی کند و جلو آن را بگیرد.

نماینده‌گان مشرقی هشدار می‌دهند که اگر حکومت برای از بین بردن لانه‌های گروه داعش در این مناطق اقدام نکند، آنان همراه با مردم در برابر هراس‌افگنان دست به کار خواهند شد.

وژمه ساپی، نماینده مردم کنر در مجلس می‌گوید اگرچه گزارش‌های زیادی مبنی بر این که بعضی از چرخبالها داعش را در این زون تمویل می‌کنند منتشر شده است، اما حکومت افغانستان همیشه این گزارشها را شایعه خوانده است.

به گفته‌ی آنان گروه داعش بسیاری از مناطق ننگرهار را در اختیاراش دارد و قرار است تحرکات‌اش را گسترش دهد.

ظاهر قدیر، نماینده‌ی مردم ننگرهار در نشست امروز مجلس گفت: “سه روز پیش در منطقه “نری اوبه” در ننگرهار یک کانتینر اسله به داعش سپرده شده است در حالی که نیروهای افغان هیچ اطلاعی از آن ندارند. این سلاح‌ها از کجا میاید؟.”

ظاهر قدر می‌گوید اگر حکومت در این مورد اقدام نکند مردم تصمیم شان را خواهد گرفت

او گفت: ” چهار یا پنج نفری که در راس دولت قرار دارند و با سرنوشت مردم بازی می‌کنند اگر برضد داعش اقدام نکنند زون مشرقی تصمیم‌اش را خواهد گرفت.

هم‌چنان عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز برای روشن شدن این ادعاها به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی دستور داد تا این ادعا ها را هر چه زودتر بررسی کنند.

نماینده‌گان مشرقی می‌گویند اگر حکومت برای سرکوب کردن گروه داعش اقدام نکند و روشن نسازد که چرخبال های که داعش را در ننگرهار تمویل و تجهیز می‌کند، مربوط کیست، آنان خود دست به کار خواهند شد.

از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از تلفات زیاد داعش در ولایت‌های شرقی خبر می‌دهد و می‌گوید که نیروهای امنیتی نخواهد گذاشت که داعش در این مناطق تحرکاتی داشته باشد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع به تلویزیون یک گفت: ” داعش در شماری از ولایت‌های شرقی به تعداد بسیار زیاد آمده بودند، اما با تلفات زیاد مواجه شده اند. اکنون نیز اگر داعش تحرکاتی داشته باشد با مقامت نیروهای امنیت مواجه خواهد شد.”

رییس جمهور غنی به تازه‌گی در نشست پروسه‌ی کابل شمار جنگجویان خارجی در کشور را ۷۵ هزار جنگجو اعلام کرد.
عماد روستایی – احمد میرزاد