فردا شنبه ۲۰ جوزا بر اساس پیشنهاد رستاخیز دادخواهی به پارلمان کشور به منظور احترام به خون شهدای حوادث اخیر در سرتاسر کشور عزای عمومی اعلان شد.

عاجل
راه‌بندان رفع می‌شود

رستاخیز دادخواهی برای رسیدگی به شکایات، رفع مزاحمت‌ها و شناسایی چهره‌ها و گروه‌هایی مشکوک و نفوذی که با نام و نشان رستاخیز به مردم مزاحمت می‌کنند یک کمسیون شکل داد.
این کمیسیون عملاً وارد کار شده و تا شب مشکلات را رفع و نتیجه کار را اعلان خواهد کرد.

برخی‌ها در پی بدنامی شهروندان معترض هستند، افراد و گروه‌های مزاحم متعلق به رستاخیز دادخواهی نیست.

Advertisements