صلاح الدین ربانی با حکم رسمی رییس جمهور از ورازتخارجه برکنار شده است.

یک منبع از ریاست جمهوری به خبرنگار افتخاری ما اعلام کرد که شب گذشته اشرف غنی رییس جمهور طی حکمی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه را برکنار کرده است.

فعلا سرپرستی وزارتخارجه را حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی این وزارتخانه برعهده دارد.

در مورد داکتر عبدالله نیز خبرهای ضد و نقیضی گزارش شده است که تا کنون احتمال نزدیک به یقین هیچکدام از خبرها محرز نشده است

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)