اکنون دیگر زمان پنهانکاری و آهسته گوئی نیست. داعش وسیعا در افغانستان مستقر شده و واحدهای سازمان یافته اش از سوریه از مرز پاکستان گذشته و در افغانستان جنگ زده سنگر گرفته است. آنها آماده فتح کابل می شوند تا افغانستان را تخته پرش به سمت جمهوری های مسلمان هم مرز با روسیه کنند. مقامات افغانستان می دانند و آهسته زیر گوش هم می گویند که از جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان نفرات ارتباط گرفته با داعش از مرز گذشته و خود را به کابل و قندهار و جلال آباد می رسانند. تاکتیک نظامی داعش نه حرکت به سوی مرزهای افغانستان و آن جمهوری ها، بلکه جذب نیرو از آن جمهوری ها در این مرحله و سپس حرکت به سمت آن مرزهاست! این فیلم تنها بخش اندکی از واقعیات مربوط به حضور داعش در افغانستان را نشان میدهد پیک نت

Advertisements