خواندن این گزارش برای کاربران   زیر سن  18 و آنانیکه نمی توانند عکس های دلخراش را ببینند، توصیه نمی شود.
 نظام الدین قیصار فرمانده پوليس قیصار و نماينده ويژه جنرال دوستم، از کمین طالبان جان به سلامت برد، اما در زد و خورد ١٠ تن از طالبان را کشت و ٢ تن شان را زخمی نمود و بعدأ اجساد کشته شدگان طالبان را به شهر میمنه آورده و در چهار راهی شهر به روی سرک انداخت تا عبرتی باشد برای شورشيان!
مسلم شیرزاد
——-
مطلب مرتبط از محترم ملک ستیز پژوهشگر مسایل بین المللی

«نیست‌کردنِ دهشت‌افگنان در اثنای اجرای عمل تروریستی مشکل حقوقی ندارد. نابودسازی گروه‌های نظامی حین اجرا و سازمان‌دهی عملیات تروریستی که سبب قتل انسان‌های بی‌گناه شود از دید حقوق بشر بین‌الملل توجیه‌پذیر است.» 
 از سفارشات گروه حقیقت‌یاب کمیته منع شکنجه به جامعهء جهانی

این سفارش‌نامه به تمام جامعهء جهانی پیش‌کش شده است و دولت‌های امریکایی و اروپایی از آن استفاده می‌برند. من نمی‌دانم چرا دولت افغانستان در برابر دهشت‌افگنان در جریان عملیات‌های نظامی از مسامحه کار می‌گیرد!!! برخی‌ از این تروریستان دوباره عفو و رها می‌شوند.

Advertisements