ملک ستیز

کجاست آن احزاب سیاسی… ؟؟؟

 

احزاب سیاسی چرا به‌جای گروگان‌گیری تظاهرات مدنی، برنامه‌ریزی سیاسی نمی‌کنند؟

آیا احزاب اسلامی، جمعیت، وحدت، اتحاد، افغان‌ملت، کنگره ملی و….نمی‌توانند «کابینهء سایه امنیتی» که بتواند ارادهء مردم و دادخواهی تظاهرات مدنی را پاسخ دهد، ایجاد کنند؟
چرا این احزاب در چنین حالت بسیار دشوار ائتلاف‌های تاکتیکی و هدف‌مند شکل نمی‌دهند؟ آیا این احزاب نمی‌توانند بیانیه‌ء مشترک برای دگرگونی بر وضعیت امنیتی ارایه کنند؟ آیا این احزاب ظرفیت برای ارایهء دکترین تغییر و توصیه‌های فوری بر حکومت را ندارند؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها «نه» است، پس نباید به هیچ یک از این احزب اعتماد کرد. حزب به معنای تشکل هدف‌منداست که برنامهء سیاسی برای تغییر خلق کند. حزب تنها برای کسب امتیازات نیست

 

طرح ایجاد ستاد رهبری اعتراضات- ویدیو

 

Advertisements