حبیب‌الله حسین‌زاده، دانشجوی سال آخر رشته روابط بین‌المللِ یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل و خبرنگار شبکه‌ی خارجی «پرس تی.وی» بود که پس از انفجار خونین روز چهارشنبه در چهارراهی زنبق، هنوز به خانه‌اش بر نگشته است.
پس از جست‌وجو و تماس‌های مکرر، نزدیکان حبیب را یافتم. صدای لرزان پشت خط، حکایت از نگرانی عمیق داشت. هم‌چنان حکایت از هزار و یک امید شاید برادرش حبیب پیدا شده باشد.
رحمت‌الله حقیار برادر حبیب، شفاخانه به شفاخانه دنبال سرنخی از برادرش حبیب گشته و به گفته‌ی خودش جایی نماند که در آن پا نگذاشته باشد.
آقای حقیار می‌گوید: «خودم کارمند دولت هستم، بعد از برخاستن از خواب، آمدم سالون خانه‌مان که ناگهان صدای کرکننده‌ای به اطراف پیچید، عاجل تماس گرفتم با حبیب. اما جواب نشنیدم

او می‌گوید: «عاجل راه افتادم طرف دفتر کار اش و با خود می‌گفتم شاید در کدام کنفرانسی رفته باشد که تماسم را جواب نمی‌دهد، اما با سر زدن به دفتر کارش، همکاران‌اش گفتند هنوز نیامده است.»
رحمت‌الله حقیار می‌گوید که خانه‌ی آنان در کمپنی پیش کوه چهل دختران است و برادرش حبیب در روز انفجار چهارشنبه، خانه را ساعت ۷ و ۳۰ ترک و ۷ و ۴۵ از پل کمپنی راهی دفترش شده است.
او می‌گوید: «باور نمی‌کنم که در مدت ۳۷ دقیقه، یعنی از ۷ و ۴۵ تا ۸ و ۲۰ و هم‌زمان اتفاق رویداد برادرم حبیب به دفترش رسیده یا نزدیک انفجار بوده باشد.»
دل‌نگرانی حقیار، برادر حبیب با چنین باور تسکین می‌یابد: «برادرم هر جا که هست، سالم است.»
رحمت‌الله حقیار می‌گوید: «به باور خودم و سنجش ساعت رسیدن برادرم به دفترش، فکر می‌کنم که او زنده هست و سالم طرف ما می‌آید.»
او گفت: «از زمانی که انفجار شد، کاری نبود که نکرده باشم، با تماس‌های مکرر با حبیب، گشتن در تمام شفاخانه‌های دولتی و خصوصی و بازدید از زخمی‌ها و کشته‌گان هیچ سرنخی از وجود حبیب را نیافتم.»
به گفته حقیار حتا او به طب عدلی هم سرزده است و باز هم اندک نشانی‌ای از برادرش را پیدا نتوانسته است.
رحمت‌الله حقیار می‌گوید: «تنها امیدی که داریم دیدن لیست زخمی‌ها در شفاخانه‌ی بگرام است، شب گذشته آن‌جا رفتم، اما موفق نشدم تا لیست زخمیان انتقال داده شده به آن‌جا را ببینم.» او ادامه می‌دهد: «بالاخره با کمک یکی از نرس‌های آن‌جا منتطر فرستادن لیست زخمی‌ها هستیم.»
گفته شده ۲۰ زخمی حادثه روزچهارشنبه چهارراهی زنبق در شفاخانه بگرام انتقال داده شده‌اند.
انفجار مرگبار در کابل در ساعت پر ازدحام پیش از چاشت روز چهارشنبه هفته گذشته و در چهارراهی زنبق نزدیک سفارت‌خانه‌های خارجی رخ داد.
این انفجار به دنبال خسارات مالی، خسارات جانی فراوانی را نیز در پی داشت که به تعداد ۱۵۰ کشته و ۶۵۰ زخمی بر جا گذاشت.
اما شماری هنوز از بودن و نبودن‌شان خبری نیست و خانواده‌های‌شان هنوز چشم انتظار جگرگوشه‌های‌شان استند هشت صبح

سکینه امانی.

Advertisements