خبری تأسف بار دریافت کردم که امیدوارم چنین اتفاقی پیش نیامده باشد. گفته می شود که دکتر محی الدین مهدی، فضل کریم ایماق، زبیر مسعود، داوود کلکانی، حاجی گل افغان، قره بیگ ایزد یار و مولوی جلال در نتیجه حمله تروریستی در محل جنازه سالم ایزد یار جان باخته اند. والله اعلم.گزارشنامه افغانستان
Advertisements