حکومت پاسخ رای مردم را با گلوله داد!
ویس الدین کریمی نیز ساعت پیش در بیمارستان جان به حق سپرد

.

تازه به تازه از رستاخیز مردمی در کابل

 

اشرف غنی و حنیف اتمر فرار کردند

.
به گزارش سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان اشرف غنی رییس جمهور و حنیف اتمر مشاور ارشد شورای امنیت ملی کشور ساعتی قبل ارگ ریاست جمهوری افغانستان را ترک کردند.

یک منبع از ریاست جمهوری کزارش داد که رییس جمهور در میدان هوایی بگرام دیده شده که توسط چرخبال از ارگ به بگرام منتقل شده است.

هنوز از مقصد رییس جمهوری و مشاور ارشد شورای امنیت ملی خبری در دست نیست اما گفته می شود که در میدان هوایی بگرام بسر می برند تا در صورت بدتر شدن اوضاع امنیتی کابل، به سوی پاکستان یا مقصد دیگری فرار کنند
——–

جنرال دوستم برای اعتراض وارد کابل شد

به گزارش  سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم در همراه تعدادی از نیروهای خود یا یک طیاره ترکیه ای وارد کابل شد

وی در یک سفر از قبل اعلان ناشده وارد کابل شده است و قرار است به جمع تظاهرات کنندگان بپیوندد.

جنرال دوستم مدتی است از رییس جمهور دلخور است و در پی اختلاف جدی میان وی و رییس جمهور کابل را ترک کرده بود

——-

 

رایزنی برای ادامه راه پیمایی 
ما هنوز در صحنه هستیم
برای هیچ استفاده جویی حق نخواهیم داد.

مظهر کاویانی

——–

آغاز برافراشتن خیمه های تحصن

مظهر کاویانی

——-

خیزش مردمی آغاز یافته است اگر برایش سر ایجاد کنیم و هوشیارانه رهبری کنیم . غنی و اتمر یکشبه به انگلستان فرار می کنند

تازه و لایف!
همین اکنون تظاهرات شهروندان در مقابل ارگ ریاست جمهوری!
با دوستان شریک سازید.

https://www.facebook.com/WAA.Afghanistan/videos/821350294700508/

——–

سربازان قوای مسلح کشور!

سربازان پولیس ملی!

سربازان با شهامت این مرز و بوم!

مردم با شماست- و شما با مردم باشید!

لطفن به روی برادران تان شلیک نکنید!

مردم به خاطر جنایات ارگ عدالت می خواهند. به یاد بیاورید که صد ها همسنگر شما در محاصره قرار می گرفت؛ اما تسلیم نمی شد. به امر همین جنایت پیشگان ارگی به آنها کمک نمی رسید. آنها جان های شیرین خود را از دست میدادند. آیا چنین حوادث را فراموش کرده اید؟

بیانیه پیش از چاشت آقای سعیدی و فراخوان برای پیوستن نیرو های پولیس به راهپیمایان عدالتخواه:

https://www.facebook.com/LatestNewsAfghan/videos/827380584081601/

——–

پلیس غیر حرفه‌ای- عکس
—————-
پلیسِ ضد اجتماع و غیرحرفه‌ایِ مفهوم امنیتِ اجتماعی را نمی‌فهمد. امنیت از نظر پولیس تیر و تفنگ است و بس.به وظایفِ قانونی خود آگاه نیست. به جای گفت‌وگو با مردم به زبانِ تیر و تفنگ سخن می‌گوید و آدم می‌کشد و خون می‌ریزد. برخوردهای این‌چنینی با مردم امنیت نمی‌آورد، ناامنی را تشدید و معترضین را عصبانی‌تر می‌کند. دریغا که یگانه درکِ نهادهای امنیتی افغانستان از امنیت زدن است و کم‌ترین آموزشِ مدنی ندیده‌اند. البته نمی‌شود مرز قطعی و مشخصی میان پلیس و اجتماع کشید. نه مردم تجربه‌ی شهر و مدینه دارد، نه پلیس‌هایی که از این متنِ اجتماعی آمده‌اند. همین اجتماع بی‌مدینه و همین پلیس ضد مدنی!
بود

——–

خطای نابخردانه لباس شخصی های حنیف «اتمر»

سران معیشت طلب شورای نظار و فرماندهان دزد و رخوت زدۀ «تنظیمی» در دو راهه قرار گرفته اند.

 حکومت درنامه خبری ارسال شده از ارگ، معترف است که خیزش خیابانی کار «فعالان مدنی» بوده است؛  اما تیراندازی بی باکانه نفرات گارنیزیون و قطعه گارد ریاست جمهوری، اکنون اوضاع را به یک نقطهغیرقابل بازگشت تقرب داده است. منابع حاضر درصحنه به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که قبل از  آغاز تظاهرات، مأمورین مخفی شورای امنیت درهمه جا پرسه می زدند و با شروع کارزار، طبق دستورالعمل از بالا، دست به ایجاد نفاق و چند دسته گی در صفوف تظاهرات زدند. درحالی که هیچ یک از مظاهره چیان  اسلحه ای در اختیار نداشتند، شبکه های وابسته به حنیف اتمر، مسیرطبیعی دادخواهی خیابانی را به بیرانه کشانیدند.

سازمان دهنده گان حرکت مدنی پیشاپیش از حضور لطیف پدرام، احمد سعیدی و جاوید کوهستانی شادمان  نبودند و اجازه سخنرانی را به آن ها ندادند؛ اما هیچ یکی ازین تدابیر سبب نشد که ارگ طریق معقولیت در پیش نگرفت و حاضر به پذیرش مطالبات آنان نشد وبا زبان گلوله به میدان آمد. اکنون وضع چرخش پذیرفته و جاده  های کابل با خون فعالان مدنی رنگین شده است و قرار گزارش ها، دسته جات مختلف اسلحه به دست تازه رسیده و تدارکات تازه ای در جریان است.

ارگ وشورای امنیت، از گردان های مسلح اردوگاه ضد طالبان مستقر درشمال کابل هراسان است. ارگ با چنین اقدامی نابخردانه خود به خود جوانان را به سوی انبار های جنگ افزار سوق داده است. اکنون شعارها بر  خروج طالبان از ارگ، اژدهای طالبان در دولت، استعفا سران دولت و اشغال ارگ متمرکز شده است. گزارشنامه افغانستان

——–

طغیان کابل مقدمه «مقاومت دوم» علیه تروریزم است

دوران همایش های نرم خیابانی به سر رسیده است. حرکت مدنی دربستر غیرمدنی؛ صفر ضرب صفر

حرکت مدنی درشرایط جنگ و استیلای سلطنت بی اعتمادی وفساد،  یک دورِ باطل است که ویروس فساد سیاسی را مقاوم تر می کند.

درشانزده سال اخیر، صدها همایش مدنی با اهدافی مشروع ومشخص سازماندهی شدند اما نتیجه تا به امروز صفر است.

شماری مبلغ حرکت «صلح آمیز» اند، تا یک باردیگر زمینه ای را فراهم کنند که به هیچ حقی یا شرایط بهتری نرسند. شماری هم عنوان می کنند که دادخواهی خیابانی «غیرسیاسی» باشد. هیچ چیزی درافغانستان و درهمه جای دنیا، غیرسیاسی نیست.

شبکه های «ستون پنجم»، کشتارجمعی کابلیان، دستورشلیک از سوی تاج محمد جاهد به روی  مظاهره چیان، گوش ندادن به مطالبات معترضان از هرجنس ولون… همه «سیاسی» اند. طرح «غیرسیاسی» بودن درذات  خود نوعی سیاست بازی، پنهان کاری، چشم بستن به روی واقعیت ها ( از روی خسته گی ) و درکل، تسلیم طلبی سیاسی در برابر یک جبر اجتماعی است که یک گروه کوچک غیرمستحق وغیرمنتخب، بر مردم تحمیل می کنند.

وقتی گلبدین، آشکارا به دفاع از تروریزم برمیخیزد؛ یا حامد کرزی به تروریست ها «حق» می دهد که مردم را بکشند؛ در واقع با عشوه های خشن بدویت «سیاسی» رو به رو هستیم.
به قول لعل محمد «احمدزی»، «شطرنج بازان میدان سیاست برای مات حریف، ملت را منحیث عسکر پیاده به کارمی برند.» اما آرایش زنده گی در سطح داخلی به وجدان وخبره گی مدیران سیاسی رابطه دارد. البته این بیان، خمیرۀ اصلی فلسفه جنگ جاری درافغانستان است.

 اما مسئول درهم شکسته گی درونی دولت چه کسانی اند؟ معلوم است که یک گروه افراطی درمقام منادی بربریت سیاسی ایستاده و برای تولید خطرات آینده مواد و مصالح درست می کند. حرکت نا منظم خیابانی کابل، علی العجاله و با نوعی هرج ومرج درحال سرکوب شدن است، مگر همین سرکوب، اردوگاه جدید مقاومت  استراتیژیک را طراحی می کند.  هنوز هیچ نتیجه ای به دست نیامده و گرهی دیگر برگره خشم مردم افزوده شده است. تجربه همه ما مشعر است که حرکت مدنی دریک بستر غیرمدنی، عاقبت معکوس دارد. وقتی  تکاوران اطراف دکترغنی به میدان سرکوب ایلا می شوند، هرشخص ساده لوحی می تواند درک کند که ما به سوی چه آینده ای جلو می رویم.
اهریمن سیاسی جدیدی درکشور سربرآورده است که نه با حرکت مدنی که با مدیریت مدبرانه مقاومت نظامی قابل مهار است.گزارشنامه افغانستان

 


Advertisements