روسیه با سواحل گسترده در 10 دریا و اقیانوس و مرزهای آبی که می تواند برای فعالیت های تبهکارانه و همچنین در برخی مناطق محل نفوذهای دشمنان باشد، روبات های مرزبان با عمق رصد 100 کیلومتر را بکار گرفته است.

به گزارش سایت همایون بنقل از ایرنا، اطلاعات مربوط به بکارگیری روبات دریایی و مشخصات و ویژگی های فنی آن که در اختیار سازمان مرزبانی وابسته به سازمان امنیت فدرال روسیه قرار گرفته، فوق محرمانه شده است.

این روبات برای گشت ساحلی بکار گرفته می شود و می تواند محدوده های دریایی را تا فاصله یکصد کیلومتری خط ساحلی تحت نظارت داشته باشد و اطلاعات ردیابی را همزمان با کشف در اختیار مراکز ویژه نظارتی ناوها، زیردریایی ها و نیز مراکز زمینی قرار دهد.

روزنامه راسیسکایا گازتا چاپ مسکو روز یکشنبه نوشت: روبات دریایی روسیه که می تواند تا چند روز مستقل فعالیت و با مراکز مختلف ارتباط برقرار کند، مسیرهای از قبل تعیین شده و نیز مسیرهای مجاور آبی را زیر نظر دارد.

این دستگاه دریایی پیشرفته کار مرزبانی روسیه را آسان تر کرده است و در زمان حاضر هم توسط مرزبانان این کشور بکار گرفته می شود.

کنترل مرزهای روسیه بسیار دشوار است که با کاربرد، امکان مقابله کارآمدتر با پدیده هایی مانند قاچاق کالاها، سلاح و مواد مخدر و مقابله با تحرکات افراط گرایان و تروریست ها کمک می کند.

Advertisements