دو نشست امنیتی ریاض و مسکو اهداف پنهانی داشتند

نشست امنیتی ریاض با حضور 40 کشور به رهبری امریکا و اجلاس امنیتی مسکو با حضور مقامات و کارشناسان 100 کشور به رهبری روسیه با فاصله زمانی کمی از هم، دایر شد

.

مبارزه با تروریسم هدف هر دو اجلاس بوده اما هدف پنهانی این دو نشستِ سرنوشت ساز از سوی دو ابرقدرت، ابقا و یا به چالش کشیدن نظم کنونی منطقه است و نیز تسریع در نصب سیستم های موشکی دفاعی در اکثر نقاط جهان از سوی روسیه و امریکا در کشورهای متحدشان.

روسیه با تکثیر دانش مدرن نظامی به کشورهایی چون ایران، پاکستان، ازبکستان، کوریای شمالی، هند و نیز کار روی شاخه های انشعابی گروه های تروریستی، برای تقسیم انرژی آمریکا در چندین میدان، تمرکز عمل را از واشنگتن قصد دارد بگیرد و آمریکا هم در حال تجدید قوا با هزینه پتو دالرهای عربی است.

در این صفحه شطرنج و بازی های سیاسی هوشمند حتی ممکن است مهره های لشکر سیاه به کمک لشکر سفید برود اما صف کشی ها معین است و جهان، ناگزیر از رویارویی دو لشکر است.

یاسر محسنی