گلاب زوی نیز از گذشته ی مبارزه خود نادم و به دست بوسی نماینده‌ی پاکستان شتافت!؟

حلیمه یوسفی

سید محمد گلاب زوی وزیر داخله سابق و قبلا خورد ظابط
و منیر منگل معین وزارت داخله در سابق
این دو به دست بوسی حکمتیار فرد بدنام چهره منفور و خون اشام و جنایتکار رفته اند
این خود بیانگر ان است که چهره های پنهان شده ووفادار به پاکستان در اتحاد با تنی در کودتای شکست خورده اش …
این بار میخواهند در قالبی دیگری ظاهر شوند و در بستر های قومی و زبانی بار دیگر خزیده و مواضع از دست رفته رااحیا و اکمال کنند و تا باشد استخوانی هم به انها برسد.
چقدر شرم و ننگین است.
به کسانیکه دعوی وروی و دیموکرات بودن را میکردند و از مزایا و موقف حزب دموکراتیک خلق افغانستان استفاده اما در باطن در تبانی با ای اس ای و نماینده گان ان هزاران افسر و سر باز صادق و وفادار به ار مانهای استقلال و ازادی را در سنگر های مقابله با دشمن قربانی کردند
اینها لکه ننگ بر دامن افکار ایدیالوژی و خواست و ار مانهای مردم و حزب پر افتخار ما هستتند و بودند. نفرین بر شخصیت این جواسیس و شکست خورده گان وفادار به پاکستان.

این شما و این هم مدارک تاریخی

++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

آیا گلاب زوی هم با حکمتیار بیعت کرده است؟

اینک در سلسله بیعت ها و دست بوسی های حکمتیار، سرانجام پس از جنرال تنی نوبت جنرال گلاب زوی هم رسید. هنوز روشن نیست که چرا حکمتیار برای ملاقات نزد گلاب زوی رفته است. حکمتیار اگر به کسی احتیاج داشته باشد، دست او را هم می بوسد.

جنرال گلاب زوی را جوانان به درستی شاید نشناسند. او از جمله خرد ضابطان ارتش داوود خان بود که در کودتای سرنگونی رژیم داوود خان اشتراک فعال کرد و افتخار انتقال قدرت سنتی از درانی ها به غلجایی ها را کسب کرد.

او از جمله افسران وفادار به تره کی بود که بعد از کشته شدن تره کی توسط شاگرد وفادارش حفیظ الله امین با وطنجار و مزدوریار و یک تعداد دیگر از ترس امین به سفارت شوروی سابق پناه بردند و دولت شوروی آنها را در میان تابوت های سربازان کشته شده شوروی به مسکو انتقال دادند و بعد از سرنگونی حکومت امین توسط ارتش سرخ آنها بر سر تانک های روس ها وارد ارگ کابل شدند و گلابزوی نیز بحیث رهبر فعال خلقی ها شهرت پیدا کرد.

با به قدرت رسیدن نجیب، او بحیث سفیر افغانستان در مسکو فرستاده شد اما در مسکو هم برای سقوط نجیب از هیچ تلاشی دریغ نکرد. در کودتای تنی به نفع حکمتیار او اشتراک نداشت. او با پیامی از مسکو حکومت مجاهدین را تبریک گفت و یک بار هم برای ملاقات با احمدشاه مسعود به تاجیکستان رفت.

در اوج جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ضد طالبان، گلاب زوی در مسکو بسیار تلاش کرد که روس ها را قناعت بدهد که از طالبان حمایت کنند اما دولت یلتسن و پوتین به دلایل حضور جنگجویان چچین ها در میان طالبان از طالبان حمایت نکردند اما جنرال وطنجار توانست تانک ها و تجهیزات نظامی از دولت اوکراین رقیب روسیه خریده به جبهه جنگ به طالبان فرستاد.

بعد از سقوط طالبان، یک تعداد خلقی ها و حزب اسلامی از مغازه های شان بیرون آمده با حامد کرزی بیعت کرده و مدیریت ارتش، نیروهای امنیتی و سیاست های قومی دولت کرزی را بدست خود گرفتند اما گلاب زوی بحیث نماینده مردم خوست در پارلمان افغانستان بجای پیوستن به حکومت کرزی با استاد ربانی، مارشال فهیم، جنرال دوستم و ده ها شخصیت های چپی و جهادی در سازمانی موسوم به” جبهه ملی” اشتراک کرد.

با به قدرت رسیدن غنی و اتمر، گلاب زوی نیز به این گروه پیوست اما اینک جنرال گلاب زوی خود را به حکمتیار رسانیده است. با چه انگیزه ای او به ملاقات حکمتیار بدنام رفته است، آینده نشان خواهد داد.

هارون امیرزاده