سیا سی /8واقعیت تایید ناشده در قالب 8 شایعه

 1)

منابع در بیمارستان احمدشاه بابا اذغان می دارند که یک مامور تنظیف شهرداری کابل که دو ماه از عروسی اش می گذشت، هفته گذشته در ساحه “ارزان قیمت” زیر تایر موترهای کاروان ملا تره خیل شده و جان باخته است.

2
حضرت صبغت الله مجددى عضو انتصابی مجلس سنا، در حالیکه از هفت سال بدین سو به مجلس سنا حضور نیافته است اما امتیازات از قبیل مبلغ ٢٣ ميليون افغانى معاش، حقوق چهار محافظ، يک راننده و يک دستیار را دریافت کرده است.
وکیل ته ینج؛ در این مورد گفته است که من مفتی نیستم اما نیک می دانم خوردن پول بیت المال حرام است.

3
نقل قول شريف سرباز پوسته قبر حاجی گلستان در مسیر شاهراه قندوز-تخار:
“شهداى قطعه خاص ما را بوی گرفته و سگ خورده شان، زنگ مي زنيم مقامات را مى گيم صاحب ما محاصره هستيم، ما مهمات نداريم! برای ما مى گويند ده دقيقه بعد برای تان مى رسد، ۱۰ دقيقه بعدش ۲۴ساعت طول مى کشد. باز زنگ مي زنيم، مى گويند اينه طياره مى رسد؛ اما هيچ چیز نمى آورند.”
اجمل کاکر

4
از مجموع ۵۰۲ نفر کارمندان اداره تذکره های الکترونیکی فقط چند نفر انگُشت شمار غير پشتون هستد، آنچه در لیست دیده می شود بیشتر انتخاب شده ها از يك قوم و از ولایات جنوبی کشور شامل این پروسه شده اند .

5
يكي از محافظان امنيتي شايسته باز خان نماينده مردم قندوز در مجلس نمايندگان چند روزي پيش وارد ليسه حبيبيه شهر كابل مي شود؛ در نخست به توهين يكي از معلمان اين مكتب مي پردازد و سپس معلم را تا حد توان لت و كوب مي نمايد.
مدير مكتب به شايسته باز خان تماس گرفته خواهان بررسي اين قضيه از سوي شخص وكيل مي شود. اما وكيل نخست به مدير مكتب حرف هاي توهين آميز مي گويد و سپس تهديد به مرگ مي كند.

6
افراد نزدیک به عبالرب رسول سیاف رهبر بزرگ جهادی تایید می کنند که حبیب الرحمن سیاف به حیث نامزد وزارت معارف مشخص شده و قرار است به زودی به مجلس نمایندگان معرفی شود.
حبیب الرحمن سیاف پسر جناب سیاف است و در بخش حقوق ماستری دارد.

7
در روز سخنرانی گلبدین حکمتیار در ورزشگاه غازی شهر کابل، رییس معارف شهر کابل، صدها دانش آموز دختر را از مکاتب مختلف شهر، جهت پر رنگ ساختن گردهمایی گلبدین حکمتیار، جبرا به ورزشگاه غازی فرستاده است.
خانواده این دختران تا کنون به چندین مرجع دولتی شکایت کرده اند اما هیچ فایده ای نداشته است.

8
کمیسیون دولتی استقبال از آمدن گلبدین حکمتیار به کابل، از بهر کشاندن مردم به ورزشگاه غازی، سه‌ میلیون دالر پول مصرف کرده‌ است. روزنامه ماندگار

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است