دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در طرح بودجه سال مالی ۲۰۱۸ ایالات متحده، نزدیک به ۵ ملیارد دالر برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان پیشنهاد کرده‌است.

این مبلغ حدود نیم میلیون دالر بیشتر از سال جاری میلادی است.

امریکا در سال ۲۰۱۷، ۴.۴۶ میلیارد دالر و در سال ۲۰۱۶، ۳.۶ ملیارد دالر برای تقویت قوای امنیتی افغان اختصاص داده بود.

نیروهای امنیتی افغانستان

۴۶

میلیارد دالر از بودجه سال مالی ۲۰۱۸ امریکا به عملیات نظامیان امریکایی در افغانستان اختصاص داده شده‌است.

این مقدار پول با در نظر داشت تعداد فعلی نیروهای امریکایی در افغانستان سنجیده شده‌است.

اکنون ۸۴۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند.

در برخی از گزارش‌ها گفته شده‌است که اداره ترمپ در نظر دارد که سه هزار تا پنج هزار عسکر تازه نفس به افغانستان اعزام کند.

در طرح بودجۀ پیشنهادی رئیس جمهور ترمپ ۶۵ میلیارد دالر برای مصارف نظامی خارج از امریکا اختصاص یافته‌است.

ازین مقدار پول، ۱۳میلیارد دالر آن در بخش سرکوب گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه مد نظر گرفته شده‌است.

نزدیک به پنج مبلیارد دالر برای اروپا اختصاص یافته و این مبلغ نزدیک به یک و نیم ملیارد دالر نسبت به رقم قبلی بیشتر است.

رئیس جمهور ترمپ برای وزارت دفاع امریکا ۵۲ میلیارد دالر بودجه اضافی و برای تمام امور نظامی ۵۲ میلیارد دالر اضافی پیشنهاد کرده‌است.

این مبلغ ده درصد از بودجه فعلی بیشتر است.

نیروهای امریکایی

وزارت دفاع امریکا خواهان ۵۷۴ اعشاریه ۵ میلیارد دالر است.

رئیس جمهور ترمپ در جریان مبارزات انتخاباتی تعهد کرده بود که بودجه دفاع ملی امریکا را افزایش می‌دهد.

به اساس قانون اساسی امریکا، تصمیم نهایی در مورد طرح بودجه ایالات متحده مربوط به کانگرس می‌شود.

به نظر می‌رسد که برخی از اعضای کانگرس مخالف طرح بودجه پیشنهادی اداره ترمپ اند.

جان مککین یک سناتور جمهوری خواه به روز سه شنبه گفت که این بودجه کافی نیست و از سوی کانگرس رد خواهد شد.

مککین می‌خواهد که بودجه دفاعی تا به ۶۴۰ میلیارد دالر افزایش داده شود تا به گفته وی، در بخش ظرفیت‌های مدرن سرمایه گذاری و امور نظامی عصری شود.

در حالی‌که رئیس جمهور امریکا از یک طرف بودجه دفاعی را افزایش داده‌از سوی دیگر بودجه خارجی ایالات متحده را کم کرده‌است.

قصر سفید طرح بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۲۰۱۸ را به روز سه‌شنبهبه کانگرس فرستاد.

برخی از تحلیلگران سیاسی و اعضای کانگرس به این باور اند که بودجه خارجی امریکا قربانی افزایش بودجه نظامی می‌شود.

سناتور لیندسی گراهام رئیس کمیتۀ فرعی نظارت بر مصارف دیپلوماسی و کمک خارجی در سنای امریکا دیروز گفت:

“اگر این بودجه اجرا شود، مجبور به عقب نشینی از جهان می‌شوید یا این که تعداد زیاد مردم با خطر روبه‌رو می‌شوند.”

در مجموع، به‌ اساس بودجۀ پیشنهادی ترمپ، نزدیک به ۲۳ درصد یا تقریباً ۱۹ میلیارد دالر از بخش دپلوماسی و کمک خارجی ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی کم خواهد شد.

این کاهش عمدتاً برنامه‌های صحی جهان و نیز سازمان‌های بین المللی به غیر از ناتو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

درین حال، میچ مککانل رهبر اکثریت در سنای امریکا از طرح بودجه که از سویترمپ پیشنهاد شده‌است ستایش کرده‌است

رادیو آزادی.

Advertisements