ملک ستیز

بر بنیاد حقوق دولت‌ ها، وزیر خارجه از سه جهت سمت با اهمیتی است؛
نخست، وزیر خارجه هماهنگ‌ کننده سیاست داخلی با جامعه جهانی است. این ماموریت، وزیر خارجه را از سایر اعضای کابینه متفاوت می‌ سازد.

در جهان امروز تامین روابط جهانی دولت‌ ها مهم‌ ترین اصل در روابط بین‌ الدول است. از این‌ رو وزیر خارجه در سفرهای با اهمیت جهانی با رییس دولت و حکومت همراه است. حضور وزیر خارجه با رهبران دولت‌ ها معنای سیاست خارجی پویا را متبلور می‌ سازد.

دوم، وزیر خارجه «تعامل» خلق می‌ کند. یعنی این سمت در کنش‌ ها و واکنش‌ های دولت با جامعه جهانی تعامل هدفمند را به‌ بار می‌ آورد. یعنی همه پسوندهای ملی از جمله منافع ملی، امنیت ملی، توسعه ملی و فرهنگ ملی را در معادلات جهانی تمثیل می‌ کند.

سوم، بیروکرات یا مدیر دیپلماسی نظام است که سفرا، نمایندگی‌ ها و هیات‌ های دولتی را در جهان و سازمان‌ های بین‌ الملل سازگار می‌ سازد.
حالا پرسش من این‌ است. در افغانستان این ماموریت را چه کسی برعهده دارد؟

Advertisements