می گویند: بگیریش، که نگیرید

کرزی خان که خود پدر معنوی تروریزم طالبانی است، هزار ها طالب تروریست و انتحاری به امر این مکار و خاین از زندان ها رها شد. چه جالب، امروز بادار خود را متهم به رویکرد های حمایت از تروریزم مینماید.

هرگاه چنین اظهارات کرزی بدون استشاره غرب می بود، با بی پنجاه دو تهدید به همکاری می شد(چنانچه خلیلزاد طی مصاحبه تلویزیونی از تهدید دوستم توسط هواپیماهای آمریکایی اذعان داشت) ، ایشچی ی دیگری سرنوشتش را به سان دوستم دگرگون می ساخت. اما همه میدانند که حامد خان جمع ارگی ها و گرگی ها شامل پروژه ی رشد و توسعه‌ی تروریزم طالبانی-داعشی بوده و این پست پ پلشت ها دشمنان مردم افغانستان اند.

به گزارش  افگان پیپر، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در واکنش به اظهارات ترامپ در ریاض گفت: تروریست ها در بلاد اسلامی و یا جوامع ما جایی ندارند؛ آنها نتیجه سیاست ها و اقدامات آمریکا و متحدین این کشور هستند.

کرزی در واکنش به سخنان ترامپ در نشست ریاض که خطاب به کشورهای اسلامی گفته بود تروریست‌ها را از خاک خود بیرون کنید، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تروریست ها در بلاد اسلامی و یا جوامع ما جایی ندارند.

رییس جمهور پیشین کشور در ادامه این توییت نوشت: آنها نتیجه سیاست ها و اقدامات آمریکا و متحدین این کشور هستند.
وی در ادامه افزود: آنان در پناهگاه‌ های امن حضور داشته و دارای مراکز آموزشی هستند.ا.پ

Advertisements