مردم مان نیک میدانند که غرب به مزدوران و اجیران اکستریمیت نیاز دارند. استخبارات خارجی به نوکری سعودی و پاکستانی، طی یکنیم دهه ی اخیر زمینه ی آوردن حکمتیار را با یک فورس قوی مساعد ساختند تا یک حاکمیت دست‌نشانده ی افراطی و قبایلی حزب اسلامی- طالبان را با نوکری تکنوکرات‌های اجیر مطمع نظر گیرند. آن روز فرا رسید. ما دیدیم که حکمتیار به قول مومند، ا چگونه از بگرام به لغمان انتقال و به کابل آورده شد.  ارگی ها و سایر گرگی ها به سان مادونان از وی استقبال به عمل آوردند.
اخیرن آقای عطای نور  در برابر این ژست های خود خواهانه و زعیم مآبانه حکمتیار که سالهای تمام در زیر ریش آی ایس آی به سبک و سنگین کردن مصروف بود، واکنش نشان داده است ‌.
به گزارش تلویزیون یک،

نور: حکمتیار قسمی رفتار می‌کند که گویا حکومت تسلیم او شده باشد

عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه‌ی امریکایی واشنگتن پُست از طرز برخورد گلبدین حکمتیار پس از آمدنش به افغانستان، انتقاد کرده است.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان با آمدنش به کشور، حکومت وحدت ملی را “غیرمشروع” و آن را ساخته‌ی مقام‌های امریکایی خواند. او همچنین به رسانه‌های کشور حمله‌ی لفظی کرد و خواهان تغییر قانون اساسی شد.

آقای نور در گفت‌وگوی امروز (یکشنبه، ۳۱ ثور) با واشنگتن پست گفت که از روند صلح حزب اسلامی افغانستان با حکومت استقبال کرد، “اما به جای آنکه حکمتیار به حکومت تسلیم شود، به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویا حکومت به او تسلیم شده باشد.”

او افزوده است: “ما باید به او کمی وقت بدهیم. در صورتی که از خواب بیدار شد و اصل‌های دیموکراتیک را پذیرفت، هر کسی از او استقبال خواهد کرد، اما اگر به برخوردهای تحریک ‌آمیزش ادامه بدهد، برای آینده‌ی افغانستان خوب نخواهد بود.”

پیش از این، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی خطاب به آقای حکمتیار گفته بود که خود را با وضعیت موجود در کشور سازگار کند.

آقای عبدالله همچنین گفته بود: “اکنون ۲۵ سال پیش نیست. هر کسی که وارد فضای سیاسی می‌شود، باید سخن و عملش مطابق به وضعیت موجود در کشور باشد.”

تا اکنون عبدالله عبدالله، عطا محمد نور و امرالله صالح که همه عضوهای برجسته‌ی حزب جمعیت اسلامی افغانستان هستند و عبدالطیف پدرام، رییس حزب کنگره‌ی ملی افغانستان از برخوردهای اخیر گلبدین حکمتیار انتقاد کرده‌اند، اما هنوز حکمتیار هیچ واکنشی نشان نداده است.