!!نگرشی بر سفر جنرال دوستم درترکیه

دیروز جنرال دوستم در یک سفر غیر رسمی بخاطر درمان ومعالجات صحی عازم ترکیه شد.جمع کثیری از دشمنان جنرال دوستم که‌حامی تداوم اشغال ،وسیطره تروریسم وطالب در افغانستان اند،نسبت به سفر جنرال دوستم پایکوبی نموده واز زوایای مختلف نسبت به آن نظریه پردازی نمودند.
درین شکی نیست که وایسرای امریکا در کابل آشکارا از گریبان تروریسم وطالب سرکشیده وحتی در برابر قدمهای خونخوار ترین تروریست قرن «گل بیدین نکبتبار» گل افشانی نمود ودسایس پیهم را علیه جنرال دوستم تنها بخاطر گناه وطنپرستی او براه انداخت. این رژیم خود کامه ضد ملی تا آنجا پیشرفت که بالای اراده ملی گام گذاشت ومعاون منتخب رییس جمهور را به کمک ناتو در حصر خانگی قرارداد.
این رژیم خونخوار ودست نشانده مامور است تا با هزاران مکر و حیله وانزوای مهره های اساسی ضد تروریسم وایجاد فضای خلوت برای برنامه ریزی های شیطنت آمیز ،بخشی وسیع از شهروندان افغانستان را درکام تروریستها غرق نموده وامر بادار را بجا نماید!
اما در میان قدرت سالاران موجود جنرال دوستم یگانه کسی بود که نتوانست بالای خون ملت گام گذارد ودرین تبانی وکشتار ملی شرکت نماید.
او شجاعانه و مردانه وار تا آخرین لحظه در مقابل تروریسم برخاست واز وطن ،جان ،مال وناموس مردم دفاع کرد.
دوستم هرگز مردم را در برابر گرگهای وحشی اشرف غنی احمد زی ،طالب وداعش وگلبدین وپاکستان رها نخواهد کرد ،او از تبار چنین مردانی نیست ،دوستم برای تاج زدایی وتاج گزاری زمان وامکان کافی در اختیار دارد.این بازی که تازه آغاز شده است با قوت ادامه دارد.اوضاع جهانی ،منطقه وکشوری به نفع جبهه جنرال دوستم است.تروریسم وامریکا ومریدان آفتاب نوک کوه اند.
ما بسیار زود شاهد تغییرات چشمگیر برای پایان این رژیم خونخوار ضد ملی خواهیم بود واراده ملت چنین است که یگانه راه صلح،تامین امنیت ،اسقرار آرامش و برقراری اتحاد ملی با سقوط این رژیم خونخوار وتروریستی مقدور است وبس!
بیایید دست بادست هم داده از ریزرف های فراوان برای همبستگی وصف آرایی و مبارزه بخاطر پایان این رژیم امریکای ضدملی کارنمایم.
در راستای همبستگی ملی در شمال که برنامه ویرانگری رژیم جنایتکار آنجا در چرخش است متحدانه عمل نماییم.
تا دیر نشده به هرگونه اختلافات پایان داده وصف خویش را متحد سازیم .
آری دوستم دارایی نیرومند ترین پایگاه ملی و رزمیست ،هیچ قدرتی وجود ندارد تا آنرا نابود نماید !
دراطراف چنین رخداد ها وتکمیل انزوای کامل رژیم ،بیشتر میتوان مرگ رژیم غنی را دید نه پایان زندگی سیاسی جنرال دوستم را!!
اینست باور شکست ناپذیر م!!!!!!
نوشته از خاوری

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

جنرال دوستم بخاطرانجام معاينات صحى به ترکيه رفت

کابل – به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک، ٢٨ ثور۹۶) : سخنگوى جنش ملي إسلامي افغانستان ميگويد که جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى جهت انجام معاينات صحي امروزعازم كشور تركيه گرديد.

بشيراحمد ته ينج نماينده مردم فارياب درولسى جرگه وسخنگوى حزب جنبش ملى اسلامى افغانستان در صفحه فيس بوك خود، سفر جنرال دوستم به تركيه را تأييد كرده اما جزييات بيشترارايه نکرده است.

وى گفته است كه بزودى در مورد سفر معاون صاحب اول رياست جمهورى به كشور تركيه جزييات ارائه مي كند.

ته ينج اضافه کرده است که معاون اول رياست جمهوري حين عزيمت جانب كشور دوست و برادر تركيه إظهار داشتند كه وى در هر نوع شرايط دشوار در پهلوي مردم خود قرار داشته و از وضعيت دشوار امنيتي در كشور نگران مى باشد.

وى ازقول جنرال دوستم گفته است : ( با انجام معاينات صحي در يك فرصت كوتاه به كشور بر ميگردم، انشاءالله موفقيت از آن مردم ما مي باشد و دشمنان ملت ما سرنگون خواهند بود .)

اين درحاليست که جنرال دوستم، در يک سال اخير بارها به دليل آنچه که نداشتن اختيارات لازم و سهم کم از قدرت می خواند، از رئیس جمهور شکايت می کرد.

روابط دو طرف در ماه های اخير بعد از متهم شدن دوستم به بدرفتاری با احمد ايشچی و تلاش حکومت برای پيگيری اين موضوع، سبب تيرگی بيشتر روابط آنان شده است تا جايی که دوستم ماهاست به دفتر کاری اش در قصرصدارت نرفته است.

با اين حال، هواداران جنرال دوستم دريکماه گذشته درولايات جوزجان ، فاريات وسرپل نيز باگردهمايى هاى اعتراضى از حکومت خواستند تا صلاحيت هاى معاون اول برگردانده شود.

ازسوى هم قبل ازاين، بانوى اول درصحبت با يک رسانۀ خارجى گفته بود که جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى، در نظارت خانگى قراردارد؛ اما دفترمعاونت اول، اين اظهارات را رد نموده است.