حوالی صبح روز شنبه دو کارمند زن ریاست آبرسانی در نتیجۀ انفجار یک ماین مقناطیسی در شهر کابل جان باختند.

Thumbnail

مقام های امنیتی گفته اند که یک موتر حامل کارمندان ریاست آبرسانی صبح روز شنبه (۲۳ثور) در  در حوزۀ ۱۶کابل آماج یک انفجار قرار گرفت.

مقام های این ریاست می گویند که در این رویداد دو کارمند زن این نهاد جان باخته اند.

دراین رویداد دو تن دیگرشان زخم برداشته اند.

این انفجار ناشی از یک ماین چسپکی بوده است.

تاکنون هیچ گروۀ بشمول طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

Advertisements