حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان مي گويد که مشاوران رييس جمهور غني به دنبال حذف فيزيکي و ترور جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري هستند.

صدها تن از اعضاي حزب جنبش و هواداران جنرال دوستم ديروز سه شنبه در يک همايش اعتراضي در ولايت فارياب، رييس جمهور را متهم به انحصار قدرت کردند.

آنان، رييس جمهور را فرد دروغگو و قوم‌گرا خطاب کردند و گفتند که آقاي غني در زمان انتخابات، مردم ترکت‌بار را فريب داده است.

معترضان، خواهان بازگرداندن صلاحيت هاي قانوني معاون اول رياست جمهوري شدند.

محمد سميع خيرخواه، رئيس شوراي ولايتي فارياب با انتفاد از آنچه تکرويي آقاي غني و همراهانش مي خواند گفت که اگر اين سياست ارگ ادامه پيدا کند، يک اپوزيسيون بزرگ و قوي در مقابل آن اعلان موجوديت خواهد کرد.

آقاي خيرخواه با اشاره به محدود شدن صلاحيت هاي جنرال دوستم گفت: تک‌روي‌ها و انحصارگرايي به نفع دولت و جامعه جهاني نيست… جنرال دوستم در شيرپور زنده‌گي مي‌کند او شير است، حلقات و مشاوراني که به شما ( رييس جمهور غني ) به خاطر حذف سياسي و فزيکي دوستم مشاوره مي‌دهد به ذهن بسپارند که دوستم به ساده‌گي به دنيا نيامده، چهل سال مبارزه کرده است”.

محمد آصف پيمان، عضو کميته سياسي حزب جنش ملي، حکومت را مسؤول حمله‌هاي انتحاري و قتل‌هاي زنجيره‌اي دانسته گفت: چرا به قتل هاي رسيده‌گي نمي‎شود، نظام بدنام و ناکام است و اين نظام نوکر بيگانه‌هاست و مشروعيت ندارد”.

عطا محمد فيضي، رئيس شوراي ولايتي حزب جنش ملي از قوم گرايي و تعصب يک حلقه خاص در درون ارگ رياست جمهوري سخن گفت و بيان داشت، در افغانستان اکثريت وجود ندارد و همه مليت‌ها باهم برادرند و هيچ مليتي به تنهايي حکومت کرده نمي‌تواند و حلقات فاشيزم از توطئه دست بکشند و بگذارند مردم باهم زنده‌گي کنند.

آقاي فيضي از جامعه جهاني خواست که توازن قدرت را در بين مليت‌هاي افغانستان تضمين کنند.

پيش از اين نيز حزب جنبش ملي و هواداران آقاي دوستم، گردهمايي هاي اعتراضي مشابهي را در ولايت هاي جوزجان و بلخ راه اندازي کرده بودند و خواهان بازگرداندن صلاحيت هاي قانوني معاون اول رياست جمهوري شدند.

Advertisements