معاون اکادمی علوم در کابل ترور شد

مهاجمان مسلح پس ازچاشت امروز معاون اکادمی علوم را زمان می خواست برای ادای نماز جمعه به مسجد برود درمقابل خانه ی وی را بقتل رساندند

تفنگ‌داران ناشناس پس ازچاشت روزجمعه (۲۲ ثور) سیف الرحمان سیف، معاون اکادمی علوم را در حوزه هشتم شهرکابل به قتل رساندند.

راننده‎ی وی می‎‏گوید سیف الرحمان سیف، هنگامی‏که می‎خواست برای ادای نماز جمعه داخل مسجد شود، از سوی افراد ناشناس هدف قرارگرفت و پیش از رسیدن به شفاخانه جان داد.

وی افزود: «یک گلوله در قسمت سر او اصابت کرده بود و یک گلوله هم در قسمت تخته سینه بدن شان.»

‎است.

سیف الرحمان سیف، از ولایت لوگر بود و از چند سال بدینسو به حیث معاون اکادمی علوم افغانستان کار می

کرد‎

.

Advertisements