بعد از آغاز مجدد فعالیت‌های تروریستی طالبان( این پروژه مشترک غربی و عربی به مزدوری پاکستان) طی ده سال اخیر، افشای فعالیت بالگرد های ناشناس!!! نیز رسانه ای شده است.

اخباری مبنی بر انتقال طالبان از جنوب به شمال، تمویل و تجهیز طالبان با پرتاب کانتینر های سلاح، مهمات و مواد غذایی به ساحه ی زیر تسلط طالبان حتا در سنا و پارلمان به بحث و گفتگو ها کشانیده شده است.
اکنون که اوضاع شمال با در نظرداشت موجودیت پایگاه های آمریکا در کشور رو به وخامت بیشتر می رود، بازهم از نشست بالگرد ها در منطقه بحران مربوط دشمن٬ در ولایت سرپل خبر می‌رسد.
این همه در حالیست که زمین، هوا و فضای کشور زیر فوکس و کنترل نیروهای اشغالگر خارجی است و حاکمیت مزدور هم از واکنش به چنین  رویداد ها طفره می‌رود.
به گزارش پژواک، «برخى منابع در سرپل مى گويند که شب پنجشنبه گذشته، دو هليکوپتر ناشناس در يک منطقۀ تحت کنترول مخالفين مسلح در ولسوالى صياد اين ولايت نشست کرده و بعد از مدتى کوتاه به سوى نامعلوم پرواز نموده است.

والى سرپل، نشست اين هليکوپترها را نه رد مى کند و نه تاييد؛ اما برخى منابع امنيتى محلى اين رويداد را تاييد مى کنند و مى گويند که به دنبال نشست اين هليکوپترها، نيروهاى امنيتى از خط نبرد در اين ولسوالى عقب نشينى کردند.

محمد علی حکیمی عضو شورای ولایتی سرپل، به آژانس خبرى پژواک گفت که حوالى ساعت هشت شب پنجشنبه گذشته، دو هليکوپتر در منطقه پشت باغ صياد که قبلاَ در آن کمپ نيروهاى خارجى وجود داشت؛ اما اکنون تحت کنترول مخالفين مسلح دولت است، نشست کرده بود.

او افزود که اين هليکوپترها بعد از نشست کوتاه، دو باره پرواز کرده و معلوم نيست که مربوط به کى ها مى باشد.

حکيمى بدون ارايه جزييات گفت زمانى که در اين مورد از مسوولين پرسيده شد؟ گفتند که نيروهاى کماندوى افغان براى عمليات به ساحه رفته بودند.

صلاح الدین چریک زاده عضو دیگر شورای ولایتی با ابراز نگرانی گفت که باشنده هاى محل به او گفته اند که دو هليکوپتر ناشناس در منطقه يادشده نشست کرده است.

به گفتۀ او مردم هم نمی دانند که این هليکوپترها مهمات پایین کرده است و یا براى انجام کار ديگرى نشست کرده بود.

او افزود: «ما و نیروهای امنیتی شامل عملیات از این وضعیت سخت نگرانیم، دولت باید در این مورد پاسخ بگوید؛ چون این رویداد سبب بى باورى نزد مردم و نيروهاى امنيتى شده است.»

برخی منابع امنیتی و محلی در سرپل که نمی خواهند نام شان در گزارش ذکر شود، نيز نشست دو هليکوپتر ناشناس در صياد را تاييد مى کنند.

اين منابع مى گويند که بعد از يافتن اطلاع، موضوع را با مقام هاى ذيربط شريک ساختند؛ اما پاسخ ندادند و به همين دليل، شماری از نیروهای اردوی ملی در ولسوالی صیاد عقب نشینی نمودند.

محمد ظاهر وحدت والی سرپل گفت که نشست هليکوپترهاى يادشده را به دليلى تاييد نمى کند که تا حال منابع رسمى در مورد به او گزارش نداده اند.

او افزود اين رويداد را به دليلى رد نمى کند که هليکوپترها را مردم در اين ساحه ديده اند.

اين در حالى است که بيشتر مناطق ولسوالى صياد، از حدود ٩ ماه به اين طرف تحت تصرف مخالفين مسلح دولت قرار دارد. نيروهاى دولتى یک ماه پيش، عمليات را بر ضد مخالفين مسلح در اين ولسوالى آغاز کرده اند؛ اما به اساس گزارش ها نتيجه اى در پى نداشته و در اين مدت، برخى پوسته هاى امنيتى صياد نيز به دست مخالفين مسلح دولت سقوط کرده است.».ن.

Advertisements