اخطار! 800 تروریست تازه وارد (عکس)

افراد مشکوک (طالبان یا داعش)، پس از آنکه موترهای حامل‌شان در درب ورودی بلخ اجازه ورود داده نشد، پا به فرار گذاشته‌ و تعدادی به طرف کوه های سمنگان رفته اند و عده ای دیگر به شهر بغلان وارد شدند.

از ورود تعداد 800 نفر تروریست که با چهره های تروریستی و وزیرستانی، در پانزده موتر نوع 303 و 404 می خواستند وارد شهر مزار شریف شوند، جلوگیری بعمل آمد.
این افراد هیچگونه اقارب و یا وظیفه در شمال و مزارشریف نداشتند. اینها می گفتند بخاطر زیارت آمده اند.

در این روزها موتر موتر افرادی که بیشتر خارجی و پاکستانی هستند، به بهانه تریاک زنی به شمال کشور منتقل می شوند. خدا کند به جای تریاک زنی، مشغول سرزدن مردم نشوند.

در طول سال های گذشته هزاران تروریست پاکستانی، جنوبی و مشرقی به بهانه تریاک زنی در شمال کشور جابجا شدند که نتیجه آن دو بار سقوط قتدوز، قتل عام قول اردوی شاهین، ناامنی در سرپل، تخار، فاریاب و جوزجان بوده است.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

داعشیان بلخ طالبانداعشیان بلخ طالبان

داعشیان بلخ طالبان

داعشیان بلخ طالبان

داعشیان بلخ طالبان

داعشیان بلخ طالبان

داعشیان بلخ طالبان

داعشیان بلخ طالبان