یک افسر عالی رتبه بازنشسته روسی گفت که ارتش روسیه مین های هسته ای در اعماق اقیانوس اطلس کار گذاشته که در صورت انفجار می تواند موج های متعدد سونامی ایجاد کند و شهرهای بزرگ امریکا را غرق کند.

به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، ویکتور بارانیتس در گفت وگو با روزنامه روسی “کامسمولسکایا پراوادا” در این باره گفت:

«امریکایی ها تانک ها و جنگنده ها و نیروهای ویژه خود را در مرز روسیه مستقر می کنند و ما هم در کمال آرامش سواحل آنها را مین گذاری هسته ای می کنیم.»

وی تاکید کرد، این مین ها کار گذاشته شده اند و تنها منتظر دستور برای فعال شدن هستند.

این ژنرال همچنین گفت قدرت این مین ها به اندازه ای است که می توانند سونامی عظیمی در سواحل امریکا ایجاد کنند و شهرهای بزرگ این کشور مثل نیویورک و میامی را غرق کنند. دیپلوماسی ایرانی

Advertisements