آصف مهمند وکیل شورای ولایتی بلخ هم از قافله عقب نماند ازبکستان را ترک کرد و به دیدار رهبرش مشرف شد

Advertisements