عارف عرفان

افغانستان درخطر ناکترین گذرگاه تاریخ ؛؛

بسترخون آلود افغانستان پذیرایی یک جنگ بزرگ ابرقدرتهای جهانی ومنطقویست.درتازه ترین انکشافات ودر اوج این بازی بزرگ رقابتی وصدور پیام زورمنذانه،برای بارنخست بزرگرترین بمب غیر هستهٔ تاریخ ،از سوی آمریکا در لابراتوار افغانستان آزمایش گردید.
این کشور به دنبال قتل عام شفاخانه چهار صد بستر اخیرآ بزرگترین فاجعهٔ انسانی راباکشتار بیش از ششصد نظامیان اش بدست تروریسم در قول اردوی ۲۰۹ شاهین درمزار شریف تجربه نمود وبطرز بی باورانه وو اکنش غضب آلود در برابر فریادهای دادخواهانه مردم ،مقامات مسئول فاجعه از سوی حکومت در ازای این جنایت هولناک به حیث” سفیران” صلح !گماشته شدند.
در هردو قطب متضاد اردوگاه قدرت جهانی آمادگی شدید برای یک نبرد فیصله کن در افغانستان در جریان است ،ایالات متحدهٔ آمریکا که با اشغال افغانستان وبا پیاده نمودن (۱۳۰) هزار سرباز از ۵۱ کشور جهان نتوانست آهنگ صلح رادرکشور به سرایش کشد ودر زیر درفش آن قارچ گونه لانه های تروریسم روئیدن گرفت ،پس از ظهور علایم شکست درین نبرد استراتیژیک در جستجوی اعزام قوای تازه دم در افغانستان است.این درحالیست که بارک اوباما قبلا اعلام داشت که “طالبان دشمن ما نیست”.پس معلوم است که ارتش تازه نفس آمریکا نه با دشمنان مردم افغانستان بل با اشباح درنبرد خواهند بود.
آمریکا در تبانی با پاکستان ودر خط اهداف ژئوپولتیک وژئو استراتیژیک خویش در گستره پیاده سازی گروه های داعش در دهلیزگاه شمال ودر اوج گرمایش این کوره زار جنگ ، آخرین مهرهٔ ریزرفی خویش گلبدین حکمتیار را وارد بازی ساخت که بدون شک پیامد های سنگین را برجامعهٔ افغانستان تحمیل نموده وصف بندی های جدیدی را درخط مقابل آن ایجاد خواهد نمود.
به قول « M.k Bahadrarkumar» نویسنده معروف هند امضای توافقنامهٔ صلح میان مقامات کابل وحکمتیار نتیجهٔ معاملهٔ آمریکاو پاکستان میباشد.(*۱)
در اوج وخامت اوضاع امنیتی شمال ،نظر بند ساختن جنرال دوستم وآغوش گشایی برای حکمتیار سوالات بی پاسخ را برای جامعه افغانستان وهواداران صلح وامنیت درین اتمسفیر غبار آلوددر کشور برانگیخته است.
از سوی دیگر یورش داعش در افغانستان ، مقامات کرملین را مجبور ساخته است تا با همه تدابیر ممکن از اقمارجغرافیای سیاسی ومرز های جامعهٔ مشترک المنافع شان دفاع نمایند.
به گزارش اسپوتنیک والری سمریکوف قائم مقام دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، اظهارداشت:” که شبه نظامیان گروه تروریستی “داعش” در حال انتقال از سوریه و عراق به سمت کشور افغانستان هستند.”
او ادامه داده افزود: “در افغانستان رویارویی گروه های مختلف مذهبی ادامه دارد، از سوی دیگر اعمال طالبان وافزایش قاچاق مواد مخدر به معنای تهدیدها در قلمرو کشورهای همسایهٔ عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز می باشد”.
به دنبال نگرانی های فزونبخش مقامات ماسکو ،ولادیمیر پوتین در سفر خویش به تاجیکستان در جریان ملاقات با رییس جمهور تاجیکستان گفت:
“در صورت تهدید، در مرز افغانستان از خود دفاع می‌کنیم.” در یک رویکرد دیگر برقول خبر گزاری تسنیم پوتین اظهار داشت :” امیدواریم مجبور به حل‌ بحران افغانستان از طریق نظامی نشویم.”
نشست اخیر بین‌المللی در ماسکو پیرامون صلح افغانستان که در غیاب آمریکا ،پنج کشور آسیای میانه ومشارکت روسیه ،چین،هند ،ایران وپاکستان دایر گردید برگستره بحران افغانستان وواکنشها ونگرانی های منطقوی بطرز جدی سخن میراند.
گروه بندی های تازه در منطقه در چرخش است .به دنبال کنفرانس ماسکو پیرامون راه حل بحران افغانستان ،بر اساس گزارشات خیبر نیوز پاکستان،اخیرا خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در حاشیه شرکت در کنفرانس امنیت بین المللی در ماسکو وملاقات با وزیر دفاع روسیه از مقامات کرملین تقا ضانمود تا”روند باثبات سازی اوضاع افغانستان را در دست گیرند. “از قراین سیاسی برمی آید که همه کشور های منطقه بویژه هند ،ایران وپاکستان وقدرتهای بزرگ جهانی شامل غرب روسیه وچین درنبرد افغانستان حضور فعال دارند.موجودیت ارتش آمریکا و(نه) پایگاه نظامی آنکشور در افغانستان ،ترس وحشت ونگرانی های بزرگی را برای کشور های همسایه و رقبای آمریکا شکل داده است.
در چنین اوضاع پرآشفته، صلح به سراب مردم افغانستان مبدل شده و،فریاد ملت در گوش جهانیان شنوایی خویش را از دست داده و سوگوارنه در دایره اصلی که رویای رهایی وآزادی را رقم میزند گوشه نشینی وروحیهٔ اندیودیوالیسم وبیتفاوتی در درون همه اقشار و طبقات اجتماعی ،حتی نیروهای دموکراتیک ملی،دامنه این آشفتگی وبحران مهار ناپذیر را بیش از پیش گشایش بخشیده است.
درمیان این آتش ودود،درین سرزمین اشغالی بطرز دراماتیک یکی از آهنگ های که خاموش است ،صدای جهاد است.رهبران مجاهدین وصاحبان قدرت وثروت همه ساله در تحت پرچم آمریکا نعره آزادی را به سرایش کشیده ستون اشغال را تحکیم بخشیده واز فتح و ظفر حرف میزنند.همان فتح که به لطف خیانت گرباچف نظم جهانی دگرگون شد،ومیدان برای تاراجگریهای جهانی وپیروزی غرب وپاکستان بازگردید.
افغانستان در آیینهٔ جهان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ …………………………
اخیرآ نویسنده وتحلیلگر مشهور ایالات متحده امریکا مقیم نیویارک ونویسنده مجله ( نیو استرن اوتلوک ) بنام (Ulson Gunner) اوضاع افغانستان را در مقاله تحت عنوان «حملات مزار شریف وشکست دیگر رژیم تحت الحمایه آمریکا» مورد تحلیل قرار داده مینویسد:”
اخیرأایالات متحده آمریکا بزرگترین سلاح خویش ” مادر بمبها “رادر افغانستان بالای تونل که گفته میشود به داعش متعلق بود،استعمال نمود.
منظور از ستعمال مادر بمبها عبارت از برتافتن نیروی آمریکا در برابر چالشهای بزرگ وفزونبخش وتامین سفارشات و قرارداد های جهانی برای بازار فروش آن بود.
با این حال حمله بالای تونل گروه تروریستی در کشوری که شبکه تروریستی قبل از حضور آمریکا در افغانستان در جریان شانزده سال وجود نداشت ،نه نمایش قدرت آمریکا بل بازتاب ضعف آن وحتی نمایانگر یک دسیسه می باشد.
رشد پیچیدگی مناقشات افغانستان وفرورفتن پای آمریکا در منجلاب حوادث افغانستان این فرصتها ها را از کف آمریکا بیرون ساخته است تا نیروی خویش را دربرابر جهانیان به نمایش بگذارد.
استعمال« مادر بمبها» که برای ارسال پیام برای دشمنان آمریکا طراحی شده بود,حتی قادر به صدور چنین پیامی برای طالبان که آمریکا را به چالش کشیده ،واین کشوررا در جریان یکنیم دهه با عقب نشینی اهداف شان در آسیای مرکزی وادارساخته ومبهوت شان نموده است، نگردید.”(۲*)
السون گنر خاطر نشان میدارد:به دنبال استعمال مادر بمب ها در افغانستان ،مبتنی برگزارشات آژانس خبررسانی بی بی سی وتایید وزارت دفاع افغانستان در یک حمله جداگانه در پایگاه نظامی مزارشریف که بوسیله طالبان به اجرا در آمد،بیش از( ۱۰۰) سرباز اخیرأ به هلاکت رسیدندونبرد برای چندین ساعت ،نزدیک شهر مزارشریف در ولایت شمالی بلخ ادامه یافت.
گفتنیست که طالبان طی ماه مارچ ‌ولسوالی« سنگین» را در ولایت جنوبی هلمند نیز به تصرف خود درآوردند‌.
این حملات وسایر فعالیتهای طالبان مبین مقاومت شدید در برابر اشغال آمریکا ورژیم تحت الحمایه آن ونیروهای نظامی در کابل وسایرنقاط کشور می باشد.
چشم انداز پایان این حملات وکسب” پیروزی”درین نبرد مشابه شکست آمریکا در نبرد ویتنام خواهد بود.”
تحلیلگر موصوف در بخشی از مقاله خویش موضوع احیای مجدد افغانستان را مورد بحث قرار داده مینگارد:”
تلاشها در راستای اعمار مجدد افغانستان ،بخاطر فقدان مشارکت واقعی و شریک ساختن دیدگاه افغانها با مقاطعه کاران خارجی، اشکالات معین را ایجاد نموده در عوض مقاطعه کاران خارجی باتحقق قرارداد های معین پول های حاصله را در کشور های مربوط شان ارسال داشته وانرا به مصرف میرسانند،که واضحآ چنین تلاشها ،رویا های واشنگتن را برای تبدیل افغانستان به مشتری مورد نظر شان بی اثر خواهد ساخت.
فساد در میان مقاطعه کاران محلی و پیمانکاران خارجی در رژیم تحت الحمایه آمریکا به بیماری همه گیر مبدل شده است. مقادیر عظیم پولهای مصرفی عرصه ساختمانی با توجه با آنچه که عملا در کار ساختمانی مشهود است غارت شده است‌.”
این تحلیلگر آمریکا حضور انکشور را در افغانستان مورد نقد قرار داده می نگارد:”
سوال واقعی ایجاست:”در هردو سمت چه درمیان نیروهای امنیتی دولت افغانستان و شهروندان غیر نظامی وچه نیرو های ایتلاف تحت رهبری آمریکا در اثر حملات طالبان ،بمباران هوای آمریکا ،بوسیله بزرگترین بمب غیر اتمی و هواپیماهای بدون سرنشین ، چه تعداد دیگر باید به هلاکت برسند تا ایالات متحده آمریکا درک نماید که در آستانه تجربه دومین شکست جنگ ویتنام قرار دارد ؟”
نویسنده مزبور در خصوص سکوت مرگبار جامعه جهانی حول بحران افغانستان مینویسد:”یکی از باارزشترین سوالی که مورد پرسش است عبارت از اینست که چرا به اصطلاح، جامعه جهانی وبصورت ویژه ملل متحد در خصوص اشغال افغانستان بوسیله آمریکا وجنگ های شانزده ساله این کشور،همچنان جنگهای ایتلاف آمریکا درکشور «یمن» بیتفاوت باقی مانده اما برعکس در برابر کشور «سوریه» بخاطر احیای مجدد صلح وامنیت در داخل قلمرو انکشور موانع ایجاد مینمایند؟”
این تحلیلگر در بخش پایانی مقاله خویش درخصوص نظم بین المللی طراز آمریکایی بیان میدارد:”
نظم بین المللی به رهبری آمریکا دچار شکست شدید گردیده وبه مقاومت مراکز قدرتهای الترنتیو جهانی مواجه بوده وبطرز مشهود بی ثباتی آن نمایان است‌.
اما باید بیاد داشت ” نظم جهانی”که در راستای زندگی بشر وثبات جهانی با بیتفاوتی عمل نماید احتمال آن موجود است تابا شتاب هرچه تمامتر برهم خورده ومنهدم گردد.”
با احترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن ،اپریل ۲۰۱۷
منابع:
(*۱)آسیا تایمز آنلاین مورخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶
(*۲)پایگاه گلوبال ریسرچ مورخ ۲۷ اپریل ۲۰۱۷