به گزارش سایت همایون بنقل ازپژواک، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید گذشت زمان ثابت خواهد کرد که حکمتیار بر روند صلح چه تاثیری دارد؛ اما امیدوار است رهبر حزب اسلامی، دیگر به فعالیت های خشونت آمیز بر نگردد.

سیما سمر این موضوع را امروز در حاشیه “کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس” که در کابل برگزار شده بود بیان کرد.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، در مورد اینکه با حضور حکمتیار در کابل، تا چه اندازه به تامین صلح امیدوار است؟ گفت: “این را زمان برای ما خواهد گفت و امیدوار هستیم چیزی را که برای آوردن صلح به افغانستان ادعا می کند همان طور کار بکند؛ ولی کمیسیون همیشه در مخالفت با فرهنگ معافیت بوده و هیچ کسی نمی تواند جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را ببخشد.”

خانم سمر افزود: “قسمی که خودش[حکمتیار] دیروز گفت که گذشته را فراموش می کند، امیدوار هستم اعمالی را که در گذشته متهم است، آن ها را دو باره تکرار نکند و از خشونت دست بکشد.”

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با تاکید بر اهمیت حفظ دستاوردهای ۱۵ سال اخیر در کشور به ویژه در زمینه حقوق زنان گفت: “حکمتیار نمی تواند دستاوردهایی را که در گذشته داشته ایم، دوباره از مردم افغانستان بگیرد. آگاهی مردم افغانستان به خصوص رول خانم ها در انکشاف افغانستان و تمدن سازی افغانستان، بسیار جدی و اساسی بوده و هیچ کسی نمی تواند از آن چشم پوشی کند.”

به باور سیما سمر، ممکن است با آمدن حکمتیار به کابل برخی تنش ها ایجاد شود؛ اما وی خاطر نشان کرد که رهبر حزب اسلامی نمی تواند تاریخ را به عقب برگرداند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، در واکنش به احتمال آزادی شماری از زندانیان حزب اسلامی گفت: “حکومت تلاش خود را کرده که تمام قضایا را بررسی کند و کسانی که جرایم شان بسیار خرد بوده ویا به آن صورتی جرایم نداشته و فقط به اتهام اینکه در حزب اسلامی بودند زندانی شده باشند، آن ها را رها می کند.”

سیما سمر افزود: “در این راستا ما نظارت خود را می کنیم و حکومت، مسایل جرایم شخصی و این ها را در نظر داشته باشند و افرادی را رها کنند که متهم به جرایم جنگی نشده باشند.”

وی در ادامه این نشست، در رابطه به اهمیت احترام به حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی به ویژه پولیس گفت که پولیس، “زنجیر اول تأمین عدالت” است و در صورتی که پولیس ماموریت خود را به درستی انجام ندهد، څارنوالی و محکمه به درستی نمی‌توانند وظایف شان را انجام دهند.

به گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر، نبود هماهنگی بین این کمیسیون و وزارت امور داخله، باعث شده که ظرفیت پولیس زن، همچنان پائین بماند و باید برای تطبیق قانون و حکومت داری خوب، حضور زنان در صفوف پولیس افزایش یابد.

رولا غنی بانوی اول کشور نیز در پیامی به این کنفرانس گفت که باید برای بلند بردن ظرفیت پولیس به ویژه در راستای تامین مسائل حقوق بشری، با جدیت بیشتر کار شود تا نیروهای پولیس با آگاهی از حقوق بشر با ذهن روشن به مردم خدمت کنند.

سمونوال حکمت شاهی رسولی، رئیس امور جندر وزارت داخله گفت که شمار پولیس زن در کشور، در سال گذشته با حدود ۵۰۰ تن افزایش به ۳۱۶۰ رسید.

به گفته وی، هماهنگی درست میان حقوق بشر و وزارت امور داخله در زمینه مسائل حقوق بشری، می تواند باعث ارتقاى ظرفیت زنان پولیس شود.