سرپرست جدید وزارت دفاع ملی كيست؟

از بستگان حنیف اتمر
تابعيت پاكستان و چند كشور ديگر را دارد
تا صنف ده مکتب خوانده (سابقه اخراج از مکتب بابت بد اخلاقی)
کارمند خاد حکومت داکتر نجیب
فرار به پاکستان به جرم همکاری با آی اس آی
مهاجرت برای 23 سال در خارج از کشور
چند سال قبل، طبق خواست اتمر به کشور برگشته و به حیث دگرمن در وزارت داخله تعیین شد
دو سال قبل به حیث سکرتر حنیف اتمر در شورای امنیت ملی مقرر شد، بعدا برق آسا رتبه تورن جنرالی گرفته و به جای عبدالرحمان حبیبی بعنوان معین ارشد امنیتی تعیین گردید
پنج ماه بعد از آن دوباره ترفیع نموده به حیث دگر جنرال ارتقا یافت.

او در یک سال، سه بار ترفیع رتبه شده است، حالا برق آسا به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین گردید که در بست استرجنرال است. طبق مصاحبه و اظهارات جنرال اسدالله خالد، رییس سابق امنیت ملی، با تعیین یک افسر بیسواد و بی تجربه که 23 سال عمر خود را بیکار در خارج سپری نموده، در بست سترجنرالی و به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی اوضاع این کشور بدتر می گردد.

البته حنیف اتمر با این کار خارق العاده اش خواست کنترل کامل وزارت دفاع را در اختیار بگیرد.

مهدی شریفی

( در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

طارق شاه بهرامی چگونه به رهبری وزارت دفاع صعود کرد؟

وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی در باره زنده گی نامه و کارنامه‌های طارق شاه بهرامی هیچ گونه اطلاعی بدست نمی دهند.

Thumbnail
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

طارق شاه بهرامی پس از کناره‌گیری عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع افغانستان از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی به حیث سرپرست و نامزد وزیر دفاع ملی گماشته شد. وی به روز سه شنبه رسما به حیث سرپرست این وزارت کارش را آغاز کرد.

قرار است آقای بهرامی از بهر گرفتن رای اعتماد به زودی به مجلس نماینده گان برود.

وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی در باره زنده گی نامه و کارنامه‌های طارق شاه بهرامی هیچ گونه اطلاعی بدست نمی دهند.

اما بر بنیاد اطلاعات بدست آمده طارق شاه بهرامی بیش از ۵۰ سال دارد و باشنده اصلی ولایت لغمان است و زند‌گی نظامی اش تا اکنون پر فراز و بی هیچ نشیبی بوده است.

وی آموزش های نخستین اش را در مکتب نظامی به پایان رسانید و وارد دانشگاه نظامی شد. در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه نظامی کابل فارغ شد و در بخش هوایی در میدان هوایی شیندند بکار آغاز کرد.

افزون بر این، بهرامی در قطعات دیگر ارتش نیز کار کرده است.

آقای بهرامی در نظام کنونی کارش را به حیث سکرتر در دفتر منیر منگل رییس پیشین قول اردوی مرکز آغاز کرد.

بعد تر فرمانده قطعه ۴۴۴ نیروهای ویژه پولیس شد و در همین هنگام با یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و رتبه ارکان حرب را بدست آورد.

تا این جای کار آقای بهرامی دگرمن بود. اما پس از برگشت از بریتانیا مدتی بیکار ماند… سپس در دفتر شورای امنیت ملی استخدام شد واندکی بعد هم به حیث رییس مرکز توحید در دفتر رییس جمهور کارش را ادامه داد.

وی در کمتر یا بیشتر از دو سال کار در دفتر شورای امنیت ملی و دفتر رییس‌جمهور از رتبه دگرمنی به دگروالی رسید و سپس برید جنرال و تورن جنرال شد.

طارق شاه بهرامی تا همین چندی پیش معین امنیتی وزارت امور داخله بود و اکنون پس از کناره گیری عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع ملی رییس جمهور با فرمانی وی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر دفاع ملی معرفی کرد.

غرزی خواخوژی، معین پیشین امنیت ملی در این باره گفته است:”از رتبه دگرمنی که فرمانده قطعه بوده ترفیعات اش اجرا شده، دگروال شده باز جنرال شده و روز که به حیث معین امنیتی وزارت داخله معرفی میشد در همان روز ترفیع تورن جنرالی هم برایش داده شده است، و جوانی است که در وزارت دفاع تجربه کافی ندارد.”

میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله گفته است:”باید به اینان صلاحیت کامل داده شود و گفته شود که ارتش را بساز.”

دراین میان هم دوره های آقای بهرامی در دانشگاه که بیش از ۲۰ سال در ارتش کار کرده اند، هنوز دگروال استند.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:”تا جای که من او را می شناسم آدم فعال است و افسر است در وزارت دفاع وظایف را اجرا کرده است.”

پیش از این سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که رتبه جنرال در افغانستان بربنیاد شایسته گی نه بل بر بنیاد روابط و اندازه پول جیب به دست می آید، در حکومت وحدت ملی چندین نمونه دیگر نیز دیده می شود که رییس جمهور به نزدیکان مقام ها و افراد پرنفوذ رتبه های جنرالی داده است طلوع نیوز

Advertisements