یک منبع حکومتی می گوید که وزیر دفاع پیشین و لوی درستیز سابق که در پی حمله طالبان بر قول اردوی شاهین استعفا دادند، به عنوان سفیر تعیین شده اند.
این منبع حکومت به آژانس خبری پژواک گفت که جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع پیشین به عنوان سفیر افغانستان در اردن و جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز سابق به عنوان سفیر در قزاقستان تعیین شده است.
این دو مقام ارشد نظامی دو روز پیش در پی حمله هفته گذشته مهاجمان انتحاری طالبان به قول اردوی ۲۰۹ شاهین، استعفا دادند.
بروز این رویداد واکنش های تند شماری از شهروندان کشور را در پی داشت و برخی ها با متهم کردن مقام های ارشد وزارت دفاع به ضعف مدیریت و بی کفایتی، خواستار رسیدگی جدی حکومت به این رویداد شده اند.
رئیس جمهور در پیوند به این رویداد به مزار شریف سفر کرد و یک روز بعد درخواست استفعای جنرال حبیبی و جنرال شهیم را پذیرفت و جنرال مومند کتوازی قوماندان قول اردوی شاهین را نیز برکنار کرد.
وزارت دفاع ملی گفته است که در این رویداد ۱۳۵ تن از جمله ۳۶ افسر، ۹۴ سرباز و پنج غیر نظامی کشته و ۶۴ تن از نظامیان نیز زخمی شدند.